AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

donderdag 4 april 2013 Cement 2013/2 - Beton of staal? 5 reacties 2333x gelezen

In Nederland komt jaarlijks 1,5 miljoen ton bodemas vrij bij de verbranding van huishoudelijk afval. Door zorgvuldige bewerking is deze bodemas geschikt te maken voor toepassing als toeslagmateriaal in beton (AEC-bodemas). Op basis van uitgebreid betononderzoek is technische regelgeving (CUR-Aanbeveling 116) en kwaliteitsborging (BRL 2507) ontwikkeld, waarmee een verantwoorde toepassing is gewaarborgd.

 

Auteur:
dr.ir. Gert van der Wegen (SGS INTRON BV)

 

Ga direct naar de online versie van CUR-Aanbeveling 116:2012.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Pagina 5

Pagina 1

AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton2201384 AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton InNederlandkomtjaarlijks1,5miljoentonbodemas ...
AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton2201384 AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton InNederlandkomtjaarlijks1,5miljoentonbodemas vrijbijdeverbrandingvanhuishoudelijkafval.Door zorgvuldigebewerkingisdezebodemasgeschiktte makenvoortoepassingalstoeslagmateriaalinbeton (AEC-bodemas).Opbasisvanuitgebreidbetononder- zoekistechnischeregelgeving(CUR-Aanbeveling116) enkwaliteitsborging(BRL2507)ontwikkeld,waarmee eenverantwoordetoepassingisgewaarborgd. 1 Nieuwe CUR-Aanbeveling 116 CUR-Aanbeveling 116 CUR-Aanbeveling 116: 2012`AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton'is te raadplegen of te bestellen (digitaal en op papier) op www.cur-aanbevelingen.nl of www.cementonline.nl. Voor abonnees op de CUR-Aanbevelingen of Cementonline is dat gratis.

Reacties

Reacties

saban 30/04/2014 16:49

alles klopt

Henja van Soelen 28/04/2014 11:13

mooi duidelijk

Simon.R.Tiems 14/04/2014 10:30

Super artikel, gefeliciteerd

Willem 11/04/2014 14:22

Verklaar u nader Chris? Niet echt een onderbouwing zo kan ik natuurlijk ook roepen dat iets niet goed is. Als ik vis verkoop is het erg makkelijk om te zeggen de vis van de buurman slecht is...... maar waarom???

chris 19/04/2013 07:02

Als je problemen wilt hebben dan moet je dit granulaat als basis voor beton gaan gebruiken.
Hooguit onder de weg of als tijdelijke verharding van bouwterrreinen maar nooit voor beton.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.