005:2013 Metselwerkpuingranulaat als toeslagmateriaal voor beton

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

dinsdag 9 juli 2013 005:2013 Metselwerkpuingranulaat als toeslagmateriaal voor beton 707x gelezen

In de loop van de jaren '70 is duidelijk geworden dat voor de noodzakelijke voorziening in grondstoffen voor de bouw naast natuurlijke materialen ook andere materialen, zoals reststoffen, industriële bijproducten en materialen afkomstig van sloop, een rol zouden moeten gaan spelen. Enerzijds zou daardoor de noodzaak om materialen door ontgronding aan de Nederlandse bodem te onttrekken verminderen, terwijl anderzijds een bijdrage wordt geleverd tot de oplossing van het probleem van reststoffen.

In 1979 besloot CUR-VB het onderzoek sterk te stimuleren door de oprichting van onderzoekcommissie B 29 ‘Hergebruik beton- en metselwerkpuin’, die als opdracht kreeg:

 • het analyseren van de aard en van de hoeveelheid bouw- en sloopafval;
 • het bestuderen van de technische aspecten met betrekking tot sloop en verwerking;
 • door technologisch onderzoek na te gaan in hoeverre beton- en metselwerkpuingranulaat als toeslagmateriaal voor beton bruikbaar is;
 • het geven van een indicatie over de economische aspecten van de toepassing van puin;
 • het ontwikkelen van voorstellen voor voorschriften op het gebied van hergebruik van beton- en metselwerkpuin.

 

CUR-Aanbeveling 5, tweede herziene uitgave

Digitale versie bestellen

Papieren versie bestellen

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10

Links in dit artikel

Pagina 1

Bouwen met kennis
Metselwerkgranulaat als
toeslagmateriaal voor beton
Crushed bricks/masonry as aggregate for concrete
Aanbeveling 5:2013
Bouwen met kennis Metselwerkgranulaat als toeslagmateriaal voor beton Crushed bricks/masonry as aggregate for concrete Aanbeveling 5:2013

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.