036:2012 Ontwerpen van elastisch ondersteunde betonvloeren en -verhardingen

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

donderdag 16 februari 2012 036:2011 Ontwerpen van elastisch ondersteunde betonvloeren en -verhardingen 4030x gelezen

De derde, herziene versie van CUR-Aanbeveling 36 – Ontwerpen van elastisch ondersteunde betonvloeren en -verhardingen – is nu online beschikbaar. Deze Aanbeveling is herzien om aan te sluiten bij de actueel geldende normen op betongebied. CUR-Aanbeveling 36:2011 bevat ontwerpregels voor elastisch ondersteunde betonvloeren en -verhardingen. Verder zijn aanbevelingen opgenomen voor het in rekening brengen van belastingen en voor de bepaling van de buigtreksterkte van staalvezelbeton.

 

Als bijlage bij Aanbeveling 36 is de eveneens herziene versie van CUR-Aanbeveling 35 opgenomen. Dit document geeft regels voor het bepalen van een aantal constructieve eigenschappen van staalvezelbeton.

 

Met deze publicatie zijn de eerder verschenen versies van CUR-Aanbeveling 36 en CUR-Aanbeveling 35 vervallen.

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16
 • Pagina 17
 • Pagina 18
 • Pagina 19
 • Pagina 20
 • Pagina 21
 • Pagina 22
 • Pagina 23
 • Pagina 24
 • Pagina 25
 • Pagina 26
 • Pagina 27
 • Pagina 28
 • Pagina 29
 • Pagina 30
 • Pagina 31
 • Pagina 32
 • Pagina 33
 • Pagina 34
 • Pagina 35
 • Pagina 36
 • Pagina 37
 • Pagina 38
 • Pagina 39
 • Pagina 40
 • Pagina 41
 • Pagina 42
 • Pagina 43
 • Pagina 44
 • Pagina 45
 • Pagina 46
 • Pagina 47
 • Pagina 48
 • Pagina 49
 • Pagina 50

Links in dit artikel

Pagina 1

Bouwen met kennis
Ontwerpen van elastisch
ondersteunde betonvloeren
en -verhardingen
Design of concrete floors and pavements on elastic foundations
Derde herziene uitgave
CUR-Aanbeveling 36:2011
Bouwen met kennis Ontwerpen van elastisch ondersteunde betonvloeren en -verhardingen Design of concrete floors and pavements on elastic foundations Derde herziene uitgave CUR-Aanbeveling 36:2011

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.