045 Kathodische bescherming van wapening in betonconstructies

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 9 oktober 2006 045 Kathodische bescherming van wapening in betonconstructies 678x gelezen

Met het publiceren van deze CUR-Aanbeveling wordt voorzien in de behoefte aan regelgeving voor kathodische bescherming van wapening in betonconstructies.

Het uitgangspunt bij het opstellen van deze Aanbeveling is geweest, dat aan de hand van een inspectie is vastgesteld dat bescherming noodzakelijk is om de duurzaamheid van de betreffende betonconstructie te verzekeren.

Kathodische bescherming is een van de methoden om beton te beschermen tegen schade als gevolg van corrosie van de wapening.

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16
 • Pagina 17
 • Pagina 18
 • Pagina 19
 • Pagina 20

Pagina 1

TER INZAGE
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving
Aanbeveling 45
KATHODISCHE BESCHERMING VAN WAPENING IN
BETONCONSTRUCTIES
Met het publiceren van deze CUR-Aanbeveling wordt ...
TER INZAGE Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving Aanbeveling 45 KATHODISCHE BESCHERMING VAN WAPENING IN BETONCONSTRUCTIES Met het publiceren van deze CUR-Aanbeveling wordt voorzien in de behoefte aan regelge- ving voor kathodische bescherming van wapening in betonconstructies. Het uitgangspunt bij het opstellen van deze Aanbeveling isgeweest, dataan de hand van een inspectie is vastgesteld dat bescherming noodzakelijk is om de duurzaamheid van de be- treffende betonconstructie te verzekeren. Kathodische bescherming is een van de methoden om beton te beschermen tegen schade als gevolg van corrosie van de wapening. De wapening in het beton wordt verbonden met de minpool van een spanningsbron. De pluspool wordt verbonden met een geleidend materiaal dat op of in het te beschermen be- ton wordt aangebracht. De spanning wordt vervolgens zo ingesteld dat de corrosie van de wapening in het beton nagenoeg volledig tot stilstand komt. Toepassing van kathodische bescherming betekent dat bij schade die is ontstaan door inge- drongen chloride, geen chloridehoudend beton hoeft te worden verwijderd. Voistaan kan worden met het repareren van plaatsen met zichtbare betonschade. Kathodische bescherming is een controleerbare en beheersbare bescherming voor lange tijd, waarbij het goed functioneren regelmatig moet worden gecontroleerd. Kathodische be- scherming kan worden toegepast op constructies waaraan reeds schade is ontstaan door corrosie van de wapening, of als preventieve maatregel bij constructies waar schade wordt verwacht. Deze Aanbeveling is van toepassing op constructies in gewapend beton, waarin de wape- ning bestaat uitbetonstaal.lndien (gespannen) voorspanstaal aanwezig is, moeten aanvul- lende eisen worden gesteld aan het systeem om schade aan het voorspanstaal te voorko- men. Hettoepassen van kathodische bescherming op voorgespannen constructies is niet in deze Aanbeveling geregeld. Deze CUR-Aanbeveling is opgesteld door CUR-onderzoekcommissie B47 'Kathodische be- scherming van betonconstructies'. De Aanbeveling is goedgekeurd door de Aigemene Voorschriftencommissie 'Beton'. Op moment van publiceren was de samenstelling van commissie B 47 als voigt: dr.R.F.M.Bakker (voorzitter) dr.ir.G.J.L.van der Wegen (secretaris, rapporteur) ing.P.Boone ing.L.Gilde ir.G.J.Klok ir.P.C.Nuiten dr.R.B.Polder ir.P.A.M.Zuidgeest ir.J.P.G.Mijnsbergen (coordinator) WBuist (mentor) De tekst voor deze Aanbeveling is opgesteld door dr.R.B.Polder en bewerkt door ir.C.A.van der Steen. Redactionele bijlage bij Cement 1996 nr. 9 (september)

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.