068:2012 Vijzelen en schuiven

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 23 juli 2012 068:2012 Vijzelen en schuiven 2147x gelezen

Constructieve eisen en bepalingsmethoden

 

Vanuit de vijzelbranche komen signalen waaruit blijkt dat men in de ontwerpfase, uitvoeringsfase en controlefase bij het vijzelen van civiele constructies vaak op onduidelijkheden stuit rond de te hanteren ontwerp- en uitvoeringsmethoden. De verschillende ontwerpers en uitvoerende vijzelbedrijven stuiten vaak op onbegrip bij opdrachtgevers, participanten van het vijzelproject en toezichthoudend of controlerend personeel. Behalve de gespecialiseerde uitvoerende vijzelbedrijven ervaren ook andere participanten in het bouwproces deze knelpunten. Het betreft voornamelijk het niet beschikken over adequate informatie om op een juiste manier te kunnen omgaan met en te kunnen oordelen over vijzel- en schuiftechnieken.

 

CUR-Aanbeveling 68, tweede herziene uitgave

Digitale versie bestellen

Papieren versie bestellen

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16
 • Pagina 17
 • Pagina 18
 • Pagina 19
 • Pagina 20
 • Pagina 21
 • Pagina 22
 • Pagina 23
 • Pagina 24
 • Pagina 25
 • Pagina 26

Links in dit artikel

Pagina 1

Bouwen met kennis
Vijzelen en schuiven -
Constructieve eisen en
bepalingsmethoden
CUR-Aanbeveling 68:2012
Jacking and skidding -
Structural requirements and assessment methods
Bouwen met kennis Vijzelen en schuiven - Constructieve eisen en bepalingsmethoden CUR-Aanbeveling 68:2012 Jacking and skidding - Structural requirements and assessment methods

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.