069 Stalen damwandprofielen

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

vrijdag 1 januari 1999 069 Stalen damwandprofielen 1495x gelezen

Eigenschappen en levering

Door een aantal ontwikkelingen op de Nederlandse markt is behoefte ontstaan aan aanvullende regelgeving voor de eigenschappen en levering van stalen damwanden. Zo is in de afgelopen jaren het aanbod van stalen damwandprofielen op de Nederlandse markt aanzienlijk verruimd. Er zijn meer typen en vormen van stalen damwanden op de markt, afkomstig van een toenemend aantal producenten. In het verleden werden nieuwe stalen damwandprofielen voornamelijk rechtstreeks geleverd vanaf de fabriek door de betreffende importeur. Tegenwoordig worden ook grote hoeveelheden damwand verhandeld waarbij er geen rechtstreekse relatie meer bestaat tussen de handelaar of leverancier en de fabrikant. Bij bouwprojecten worden steeds vaker alternatieven aangeboden voor in het bestek voorgeschreven stalen damwandprofielen. Verder worden regelmatig partijen stalen damwand op een werk aangevoerd die zijn samengesteld uit nieuwe of gebruikte stalen damwandprofielen van verschillende herkomst of fabrikaat, of zelfs van onbekende herkomst.

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16

Pagina 1

en
Aanbeveling 69
STALEN DAMWANDPROFIELEN
Eigenschappen en levering
D
oor een aantal ontwikkelingen op de Nederlandse markt is behoefte ontstaan aan aan-
vullende regelgeving voor de ...
en Aanbeveling 69 STALEN DAMWANDPROFIELEN Eigenschappen en levering D oor een aantal ontwikkelingen op de Nederlandse markt is behoefte ontstaan aan aan- vullende regelgeving voor de eigenschappen en levering van stalen damwanden. Zo is in de afgelopen jaren het aanbod van stalen damwandprofielen op de Nederlandse markt aan- zienlijk verruimd. Er zijn meer typen en vormen van stalen damwanden op de markt, afkomstig van een toenemend aantal producenten. In het verleden werden nieuwe stalen damwandpro- fielen voornamelijk rechtstreeks geleverd vanaf de fabriek door de betreffende importeur. Tegenwoordig worden ook grote hoeveelheden damwand verhandeld waarbij er geen recht- streekse relatie meer bestaat tussen de handelaar of leverancier en de fabrikant. Bij bouw- projecten worden steeds vaker alternatieven aangeboden voor in het bestek voorgeschreven stalen damwandprofielen. Verder worden regelmatig partijen stalen damwand op een werk aangevoerd die zijn samengesteld uit nieuwe of gebruikte stalen damwandprofielen van ver- schillende herkomst of fabrikaat, of zelfs van onbekende herkomst. Door het ontbreken van voldoende inzicht in de relevante eigenschappen en de te stellen ei- sen aan damwandprofielen, is een beoordeling op gelijkwaardigheid een lastige zaak. Aspecten die bijvoorbeeld beoordeeld moeten worden zijn de sterkte-eigenschappen van de damwand. Deze sterkte-eigenschappen worden bepaald door het gebruikte staal en de pro- fieldoorsnede. Ook informatie over de chemische samenstelling van het geleverde staal is re- levant in verband met het beoordelen van de lasbaarheid. Van de als alternatief aangeboden partij damwandprofielen ontbreken vaak de benodigde ge- gevens om een juiste beoordeling mogelijk te maken. Deze CUR-Aanbeveling behandelt onder meer de indeling van damwandprofielen, de eisen te stellen aan deze damwandprofielen, de levering en de uit te voeren keuringen. Daarbij wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande normen. Doel van dit alles is een beoorde- ling mogelijk te maken van de gelijkwaardigheid tussen de aangeboden damwandprofielen. Doelstelling was tevens een eenduidige omschrijving van de gewenste eigenschappen van een stalen damwandprofiel mogelijk te maken. Deze CUR-Aanbeveling is opgesteld door CUR-voorschriftencommissie 52 'Kwaliteitsborging stalen damwand'. Op het moment van publicatie van deze Aanbeveling was de samenstelling van de commissie als voigt: ing. R. Sagel (voorzitter), ir. P.A.G. Stoelhorst (secretaris), ing. J.J. Boogerd, ir. F. van Deest, P.M. Koets, ing. P. Kulk, H.J. Vonhoff, ir. G.M. Wolsink, ing. G.J.J. Wurth, ing. A. Jonker (coordinator) en ir. w'J. Heijnen (mentor). Rapporteur van deze Aanbeveling was ir. C.A. van der Steen. 1

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.