076:2014 Rekenregels voor diepwanden

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

dinsdag 20 mei 2014 076:2014 Rekenregels voor diepwanden 1300x gelezen

Met het verschijnen van deze CUR-Aanbeveling 'Rekenregels voor diepwanden' wordt voorzien in de noodzakelijke technische regelgeving voor het ontwerpen van diepwanden, voor zover deze vallen binnen het toepassingsgebied dat is gedefinieerd in deze Aanbeveling. In deze Aanbeveling worden constructieve eisen en rekenmethoden gegeven in aanvulling op NEN 6720 (VBC 1995), met inachtname van NEN-EN 1538:2000. In deze Aanbeveling worden alleen paragrafen weergegeven die aanpassing behoeven. De paragraafnummering komt dus overeen met de nummering van de bijbehorende norm en loopt niet overal door.

Aangenomen mag worden dat toepassing van deze Aanbeveling in combinatie met NEN 6720 (VBC 1995), zal leiden tot het in NEN 6700 (TGB 1990-Algemene Basiseisen) geëiste betrouwbaarheidsniveau van bouwconstructies.

 

CUR-Aanbeveling 76, tweede herziene uitgave

Digitale versie bestellen

Papieren versie bestellen

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16
 • Pagina 17
 • Pagina 18
 • Pagina 19
 • Pagina 20
 • Pagina 21
 • Pagina 22
 • Pagina 23
 • Pagina 24

Pagina 1

CUR-Aanbeveling 76:2014
Rekenregels voor diepwanden
Design rules for diaphragm walls
CUR-Aanbeveling 76:2014 Rekenregels voor diepwanden Design rules for diaphragm walls

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.