085 Construeren in roestvast staal

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

woensdag 12 juni 2013 085 Construeren in roestvast staal 522x gelezen

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16
 • Pagina 17
 • Pagina 18
 • Pagina 19
 • Pagina 20
 • Pagina 21
 • Pagina 22
 • Pagina 23
 • Pagina 24
 • Pagina 25
 • Pagina 26
 • Pagina 27
 • Pagina 28
 • Pagina 29
 • Pagina 30

Pagina 1

1
C U R Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving
Aanbeveling 85
Construeren in roestvast
staal
Aanvullende bepalingen op:
NEN 6770 1997 Staalconstructies: Basiseisen en ...
1 C U R Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving Aanbeveling 85 Construeren in roestvast staal Aanvullende bepalingen op: NEN 6770 1997 Staalconstructies: Basiseisen en basisrekenregels voor over- wegend statisch belaste constructies. NEN 6773 2000 Staalconstructies: Basiseisen, basisrekenregels en beproe- vingen voor overwegend statisch belaste dunwandige koud- gevormde stalen profielen en geprofileerde platen Hetmateriaalroestvaststaalheeftzichinmiddelseenvasteplaatsverworveninonzewoon- en werkomgeving. Zo moet men bij een keukenleverancier moeite doen om een oven te vinden die niet in roestvast staal is uitgevoerd. Bijna alle liftfronten zijn van dit materi- aal, en ook voor gevels, trappen en zwembaden wordt steeds vaker roestvast staal gekozen. En in de zware industrie, zoals de petrochemie, en in civiele constructies, denk aan bruggen, bestaan al lang vele geslaagde toepassingen. Uitstraling, lange levensduur en het gemakkelijke onderhoud zijn vaak de argumenten om voor roestvast staal te kiezen. Gelet op de huidige aandacht voor duurzaam bouwen is het de verwachting dat het materiaal steeds vaker bij de materiaalkeuze voor projecten wordt overwogen, zowel in constructief als in bouwkundig opzicht. Daarbij ontbreekt echter handzame informatie om een afgewogen materiaalkeuze te kunnen maken. Om die reden is onder auspici?n van Bouwen met Staal en het projectbureau PMP een voor- lichtingsproject gestart. Deelnemers aan dit project zijn niet alleen gebruikers, produ- centen en importeurs van roestvast staal maar ook de organisaties CUR, Nederlands Cor- rosie Centrum, Stichting Bouwresearch en TNO. Het doel van het project is om alle huidige, relevante informatie over roestvast staal samen te brengen en voor een brede groep gebruikers toegankelijk te maken via een serie van vier brochures: ? Ontwerpen met roestvast staal, bestemd voor architecten; ? Construeren met roestvast staal, bestemd voor constructeurs; ? Bouwen met roestvast staal, bestemd voor aannemers en producenten; ? Onderhoud van roestvast staal, bestemd voor beheerders. Bij de complete set van vier brochures hoort tevens een cd-rom met daarop de informa- tie uit de oorspronkelijke TNO-rapporten, op basis waarvan de brochures zijn samenge- steld. Via een zoekstructuur is de informatie op deze cd-rom gemakkelijk toegankelijk gemaakt.

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.