087 Siergrindvloeren met epoxy als bindmiddel

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 4 september 2006 087 Siergrindvloeren met epoxy als bindmiddel 411x gelezen

Siergrindvloeren zijn gespaande vloerafwerkingen bestaande uit een toeslagmateriaal en bindmiddel. Het toeslagmateriaal is veelal gekleurd. Ais bindmiddel wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van epoxy, al komen tegenwoordig ook andere bindmiddelen voor, zoals polyurethanen. Vanwege de beperkte ervaringen die zijn opgedaan met polyurethaan als bindmiddel, beperkt deze Aanbeveling zich tot het bindmiddel epoxy. Siergrindvloeren worden veelal toegepast als decoratieve vloerafwerking en worden daarom ook wel aangeduid als korreltapijt, kwartstapijt of grindtapijt.

In 1996 werd CUR-Aanbeveling 43 "Siergrindvloeren met epoxy als bindmiddel" uitgebracht met daarin eisen en regels waaraan de materialen, de samenstelling en de verwerking van siergrindvloeren moeten voldoen.

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16
 • Pagina 17
 • Pagina 18
 • Pagina 19
 • Pagina 20
 • Pagina 21
 • Pagina 22
 • Pagina 23
 • Pagina 24

Pagina 1

Civieltecnn
Aanbeveling 87
Siergrindvloeren met epoxy
als bindmiddel
Siergrindvloeren zijn gespaande vloerafwerkingen bestaande uit een toeslagmateriaal
en bindmiddel. Het toeslagmateriaal is ...
Civieltecnn Aanbeveling 87 Siergrindvloeren met epoxy als bindmiddel Siergrindvloeren zijn gespaande vloerafwerkingen bestaande uit een toeslagmateriaal en bindmiddel. Het toeslagmateriaal is veelal gekleurd. Ais bindmiddel wordt hoofdza- kelijk gebruik gemaakt van epoxy, al komen tegenwoordig ook andere bindmiddelen voor, zoals polyurethanen. Vanwege de beperkte ervaringen die zijn opgedaan met poly- urethaan als bindmiddel, beperkt deze Aanbeveling zich tot het bindmiddel epoxy. Siergrindvloeren worden veelal toegepast als decoratieve vloerafwerking en worden daarom ook wel aangeduid als korreltapijt, kwartstapijt of grindtapijt. In 1996 werd CUR-Aanbeveling 43 "Siergrindvloeren met epoxy als bindmiddel" uitge- bracht met daarin eisen en regels waaraan de materialen, de samenstelling en de ver- werking van siergrindvloeren moeten voldoen. Ook werd ingegaan op de eisen die moe- ten worden gesteld aan de ondergrond en de omgevingscondities op het moment van aanbrengen en zijn keuringsmethoden vastgelegd. Ervaringen opgedaan met deze Aanbeveling maakten het wenselijk tot een herziening te komen van de Aanbeveling. Met nadruk wordt erop gewezen dat deze CUR-Aanbeveling de stand van de techniek en kennis op het moment van uitgifte weergeeft. De stichting CUR stelt het dan ook op prijs te worden gelnformeerd over ervaringen die met het gebruik van deze Aanbeveling worden opgedaan. Deze Aanbeveling is opgesteld door werkgroep 6 van CUR-voorschriftencommissie 37 "Dekvloeren". Op het moment van verschijnen van deze Aanbeveling was de samen- stelling van de werkgroep als voIgt: O.R. de Vries (voorzitter), ir. c.A. van der Steen (secretaris en rapporteur), H. Roseboom, P.J.Q.M. van den Berg en W.H.G. Hustin. De commissie die deze CUR-Aanbeveling heeft opgesteld heeft, naast de status van CUR-voorschriftencommissie, tevens de status van NEN-normcommissie. Met deze combinatie willen NEN en CUR, in het belang van alle bouwpartijen, optimale onder- linge afstemming bevorderen van de activiteiten van beide organisaties. De Aanbeveling is goedgekeurd door commissie VC 37 "Dekvloeren" Met het verschijnen van deze CUR-Aanbeveling komt CUR-Aanbeveling 43 te vervallen.

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.