089 Maatregelen ter voorkoming van betonschade door alkali-silicareactie (ASR)

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

vrijdag 1 december 2006 089 Maatregelen ter voorkoming van betonschade door alkali-silicareactie (ASR) 2674x gelezen

Tweede, herziene uitgave

 

Deze CUR-Aanbeveling geeft aan welke procedure bij het ontwerpen van betonsamenstellingen moet worden gevolgd om het optreden van schade door de alkali-silicareactie (ASR) te voorkomen. ASR is een chemische reactie tussen de alkaliën in het beton en sommige toeslagmaterialen. De reactie kan leiden tot afname van de mechanische eigenschappen van het beton en tot scheurvorming. Schadelijke ASR kan alleen optreden als tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

– er moet blijvend of periodiek voldoende vocht in het beton aanwezig zijn;

– er moeten voldoende alkaliën in het beton beschikbaar zijn (effectief ten behoeve van een ASR);

– het toeslagmateriaal moet ASR-gevoelig zijn.

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16
 • Pagina 17
 • Pagina 18
 • Pagina 19
 • Pagina 20
 • Pagina 21
 • Pagina 22
 • Pagina 23
 • Pagina 24
 • Pagina 25
 • Pagina 26
 • Pagina 27
 • Pagina 28
 • Pagina 29
 • Pagina 30
 • Pagina 31
 • Pagina 32
 • Pagina 33
 • Pagina 34
 • Pagina 35
 • Pagina 36
 • Pagina 37
 • Pagina 38
 • Pagina 39
 • Pagina 40
 • Pagina 41
 • Pagina 42
 • Pagina 43
 • Pagina 44
 • Pagina 45
 • Pagina 46
 • Pagina 47
 • Pagina 48

Pagina 1

1
Aanbeveling 89 (tweede, herziene uitgave)
Maatregelen ter voorkoming
van betonschade door
alkali-silicareactie (ASR)
Deze CUR-Aanbeveling geeft aan welke procedure bij het ontwerpen van ...
1 Aanbeveling 89 (tweede, herziene uitgave) Maatregelen ter voorkoming van betonschade door alkali-silicareactie (ASR) Deze CUR-Aanbeveling geeft aan welke procedure bij het ontwerpen van betonsamen- stellingen moet worden gevolgd om het optreden van schade door de alkali-silicareactie (ASR) te voorkomen. ASR is een chemische reactie tussen de alkali?n in het beton en sommige toeslagmaterialen. De reactie kan leiden tot afname van de mechanische ei- genschappen van het beton en tot scheurvorming. Schadelijke ASR kan alleen optreden als tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: ? er moet blijvend of periodiek voldoende vocht in het beton aanwezig zijn; ? er moeten voldoende alkali?n in het beton beschikbaar zijn (effectief ten behoeve van een ASR); ? het toeslagmateriaal moet ASR-gevoelig zijn. Betonsamenstelling en cementkeuze zijn van directe invloed op het effectieve alkalige- halte van het beton. Het risico op schade door ASR kan op eenvoudige wijze tot een verwaarloosbaar laag niveau worden teruggebracht door een juiste keuze van de beton- samenstelling en/of cementsoort. In deze CUR-Aanbeveling wordt er van uitgegaan dat eerst via de betonsamenstelling (milieus droog of vochtig zonder alkali?n) of de cementsoort (in de overige milieus) wordt geprobeerd de kans op het optreden van schadelijke ASR te minimaliseren. Hiervoor worden richtlijnen gegeven, waaraan in Nederland de meeste betonsamenstellingen zon- der meer voldoen. Voldoet de betonsamenstelling en/of cementsoort niet, dan dient de ASR-gevoeligheid van het toeslagmateriaal te worden beoordeeld. Deze CUR-Aanbeveling geeft richtlijnen voor de daartoe te volgen procedures en omschrijft in detail de beproe- vingsmethoden. In bijzondere gevallen zal als gevolg van de uitkomst van de beoordeling van het toeslagmateriaal, de betonsamenstelling moeten worden aangepast. In CUR-rap- port 2003-1 `Alkali-silicareactie in beton. Achtergrondrapport bij CUR-Aanbeveling 89', is de informatie opgenomen op basis waarvan deze CUR-Aanbeveling is opgesteld. De Aanbeveling is opgesteld door CUR-voorschriftencommissie 62 `Alkali-silicareactie in beton'. Op het moment van verschijnen van deze herziene Aanbeveling was de sa- menstelling van CUR-voorschriftencommissie 62 als volgt: ing. R.T. de Vree (voorzitter), ing. N.J.F. Vonk (secretaris/rapporteur tot 1-1-2005), drs. R. Haverkort (secretaris/rap- porteur vanaf 1-1-2005), ing. P.J.C. van der Aar, ir. J.D. Bakker, J.W. van den Berg, ir. G. Chr. Bouquet (MICT), dr. M.A.T.M. Broekmans (corresponderend lid), ir. W.A. de Bruijn, P.W.J.M. Creemers, W.A. Dieleman, dr. J.B.H. Jansen, H.A.P. Kouwenhoven, dr. T.G. Nijland, H.A. Rijnsburger, ing. R. Sagel, H.H.M. Soen, H.J. Strijdonk, drs. E. Vega (co?r- dinator), W. Buist (mentor). Deze Aanbeveling is goedgekeurd door NEN/CUR-commissies 353 039 / VC 12 `Beton' en 353 154 01/ VC 13 `Toeslagmaterialen en vulstof voor beton en mortel' en vervangt CUR-Aanbeveling 89 (eerste uitgave, 2002). Redactionele bijlage bij cement 8/2006

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.