099:2012 Strokenvloeren

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 10 juni 2013 099:2012 Strokenvloeren 2657x gelezen

Strokenvloeren – vloerconstructies geheel of gedeeltelijk ondersteund door kolommen waarbij in één richting tussen de kolommen dragende, verzwaarde stroken zijn toegepast – zijn veel toegepaste constructies voor vloeren in de utiliteitsbouw. Vaak worden deze vloeren met breedplaten in combinatie met een in het werk gestorte constructieve betonlaag uitgevoerd. Omdat de berekening van strokenvloeren niet eenduidig in NEN 6720 (VBC 1995) is geregeld, zijn er in de praktijk diverse methoden voor de berekening van strokenvloeren ontstaan. De bouwtoezichten hanteren voor de beoordeling van constructies waarin strokenvloeren zijn toegepast een methode, die in een samenwerking tussen het Centraal Overleg Bouwconstructies (COB) en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) is ontwikkeld. Een aantal ingenieursbureaus heeft eigen rekenmethoden voor de berekening van strokenvloeren ontwikkeld.

 

Met de publicatie van deze tweede, herziene uitgave, is de eerste uitgave (2005) vervallen.

 

CUR-Aanbeveling 99, tweede herziene uitgave

Digitale versie bestellen

Papieren versie bestellen

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16
 • Pagina 17
 • Pagina 18
 • Pagina 19
 • Pagina 20
 • Pagina 21
 • Pagina 22
 • Pagina 23
 • Pagina 24
 • Pagina 25
 • Pagina 26
 • Pagina 27
 • Pagina 28
 • Pagina 29

Links in dit artikel

Pagina 1

Bouwen met kennis
Strokenvloeren - Aanvullende
eisen en bepalingsmethoden
bij NEN-EN 1992-1-1
Floors with band beams - Complementary requirements
and assessment methods to NEN-EN ...
Bouwen met kennis Strokenvloeren - Aanvullende eisen en bepalingsmethoden bij NEN-EN 1992-1-1 Floors with band beams - Complementary requirements and assessment methods to NEN-EN 1992-1-1 CUR-Aanbeveling 99:2012

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.