107 Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 1 januari 2007 107 Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel 1466x gelezen

In 1998 verscheen CUR-Aanbeveling 62 “Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel”. Hierin waren eisen opgenomen ten aanzien van de toe te passen grondstoffen, specie en mortel en de verwerking van de specie tot een gietvloer. Verder waren eisen opgenomen voor de wijze waarop keuring en controle kunnen worden uitgevoerd van de grondstoffen, specie en mortel en van de daarmee vervaardigde gietvloer.

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16
 • Pagina 17
 • Pagina 18
 • Pagina 19
 • Pagina 20
 • Pagina 21
 • Pagina 22
 • Pagina 23
 • Pagina 24
 • Pagina 25
 • Pagina 26
 • Pagina 27
 • Pagina 28
 • Pagina 29
 • Pagina 30
 • Pagina 31
 • Pagina 32
 • Pagina 33
 • Pagina 34
 • Pagina 35
 • Pagina 36
 • Pagina 37
 • Pagina 38
 • Pagina 39
 • Pagina 40

Pagina 1

1
Aanbeveling 107
Gietvloeren met calciumsulfaat
als bindmiddel
In 1998 verscheen CUR-Aanbeveling 62 "Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmid-
del". Hierin waren eisen opgenomen ten aanzien ...
1 Aanbeveling 107 Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel In 1998 verscheen CUR-Aanbeveling 62 "Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmid- del". Hierin waren eisen opgenomen ten aanzien van de toe te passen grondstoffen, spe- cie en mortel en de verwerking van de specie tot een gietvloer. Verder waren eisen opge- nomen voor de wijze waarop keuring en controle kunnen worden uitgevoerd van de grondstoffen, specie en mortel en van de daarmee vervaardigde gietvloer. Door het verschijnen van materiaalspecifieke normen zoals NEN-EN 13454 deel 1 en 2, als ook de meer materiaalongebonden norm voor dekvloermortels, NEN-EN 13813, was aanpassing van CUR-Aanbeveling 62 wenselijk. Concreet betekent dit dat bepalingen in de CUR-Aanbeveling hieromtrent zijn vervangen door een verwijzing naar deze normen en gebruik is gemaakt van classificaties die voorkomen in deze normen. Wijzigingen in deze Aanbeveling vloeien dus voort uit deze normen. Van groter belang is evenwel de wijziging in uitgangspunt voor de specificatie van een gietvloer. Meer dan voorheen geldt daarbij dat de eisen aan de gietvloer en dus de specificatie ontleend moet zijn aan de gewenste prestaties van de gietvloer. Dit impliceert dat de eisen aan de vloer ontleend moeten zijn aan het voorgenomen gebruik of de gewenste afwerking. Het bij- voorbeeld alleen noemen van een druksterkte is niet langer voldoende. Het is zelfs de vraag of de druksterkte in veel gevallen wel de maatgevende eis is. Opdrachtgevers zullen meer dan voorheen vooraf moeten nadenken welke eisen maat- gevend zijn en zullen deze eisen moeten overeenkomen door het noemen van waar- schijnlijk meer dan alleen ??n aspect. Aan vloerenbedrijven is het de taak deze eisen te vertalen in een materiaalkeuze en wijze van uitvoeren. Deze Aanbeveling biedt handvat- ten voor de specificatie van de gietvloer en geeft daarbij de grenzen aan waarbinnen het vloerenbedrijf voldoet aan de prestaties die door de opdrachtgever zijn gevraagd. De hoofdstukken in deze Aanbeveling zijn afhankelijk van de inhoud van belang voor de opdrachtgever, het vloerenbedrijf en/of de specieleverancier. In bijlage D is deze relatie vermeld. Deze CUR-Aanbeveling heeft betrekking op calciumsulfaatgebonden gietvloeren die direct op een draagvloer worden aangebracht, op een scheidingslaag of op een samen- drukbaar isolatiemateriaal. Daarbij geldt dat voor laatstgenoemde categorie ook gewezen wordt op NEN 2742, waarin specifieke eisen zijn opgenomen voor zwevende dekvloeren. Deze herziene CUR-Aanbeveling is opgesteld door CUR-voorschriftencommissie VC 84. Op moment van verschijnen van deze Aanbeveling was de commissie als volgt samen- gesteld: ing. M. de Jonker (voorzitter), ir. C.A. van der Steen (secretaris, rapporteur), T.J. de Boer, R. van Boxtel, L. Deerns, ing. S.B. de Haan, R. Hooiveld, ing. G. Nijman, ir. J.P.G. Mijnsbergen (co?rdinator). De Aanbeveling is beoordeeld en goedgekeurd door NEN-normcommissie 353 078/CUR- voorschriftencommissie 37 "Dekvloeren". Met het verschijnen van CUR-Aanbeveling 107 komt CUR-Aanbeveling 62 te vervallen.

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.