111 Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen – Dimensionering en uitvoering

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

woensdag 20 oktober 2010 111 Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen – Dimensionering en uitvoering 738x gelezen

Met gestandaardiseerde proefstukken is het mogelijk het gedrag van op trek belast staalvezelbeton met een spanning-rekrelatie te beschrijven. In deze relatie is ook het na-scheurgedrag opgenomen. Hierdoor wordt het mogelijk de gangbare rekenmethoden voor constructief beton (gewapend, ongewapend, (gedeeltelijk) voorgespannen) uit te breiden met rekenmethoden voor staalvezelbeton, al dan niet in combinatie met betonstaal. Hierbij wordt een selectie uit de na-scheurtreksterkten, bepaald met de ‘buigproef’, gebruikt. Bij het opstellen van de op de Nederlandse situatie afgestemde rekenmethoden heeft het document ‘Test and design methods for steel fibre reinforced concrete – Background and experiences’, opgesteld door commissie TC 162-TDF van RILEM en gepubliceerd in 2003, model gestaan.

Deze Aanbeveling heeft betrekking op bedrijfsvloeren in constructief beton met staalvezels in combinatie met betonstaal, waaronder zich geen kruipruimte bevindt, gefundeerd op palen en op de grond gestort. De Aanbeveling is qua opzet afgestemd op de Nederlandse regelgeving en bevat aanvullende bepalingen op NEN 6720.

 

Lees ook het artikel 'Bedrijfsvloeren in constructief beton met staalvezels 1' (Cement 2007/3).

Lees ook het artikel 'Bedrijfsvloeren in constructief beton met staalvezels 2 (Cement 2007/3).

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16
 • Pagina 17
 • Pagina 18
 • Pagina 19
 • Pagina 20
 • Pagina 21
 • Pagina 22
 • Pagina 23
 • Pagina 24

Pagina 1

1Redactionele bijlage bij cement 3/2007 Aanbeveling 111 Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen ? Dimensionering en uitvoering Met gestandaardiseerde proefstukken is het mogelijk het gedrag ...
1Redactionele bijlage bij cement 3/2007 Aanbeveling 111 Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen ? Dimensionering en uitvoering Met gestandaardiseerde proefstukken is het mogelijk het gedrag van op trek belast staalvezel- beton met een spanning-rekrelatie te beschrijven. In deze relatie is ook het na-scheurgedrag opgenomen. Hierdoor wordt het mogelijk de gangbare rekenmethoden voor constructief beton (gewapend, ongewapend, (gedeeltelijk) voorgespannen) uit te breiden met rekenmethoden voor staalvezelbeton, al dan niet in combinatie met betonstaal. Hierbij wordt een selectie uit de na-scheurtreksterkten, bepaald met de `buigproef', gebruikt. Bij het opstellen van de op de Nederlandse situatie afgestemde rekenmethoden heeft het docu- ment `Test and design methods for steel fibre reinforced concrete ? Background and experien- ces', opgesteld door commissie TC 162-TDF van RILEM en gepubliceerd in 2003, model gestaan. Deze Aanbeveling heeft betrekking op bedrijfsvloeren in constructief beton met staalvezels in combinatie met betonstaal, waaronder zich geen kruipruimte bevindt, gefundeerd op palen en op de grond gestort. De Aanbeveling is qua opzet afgestemd op de Nederlandse regelgeving en bevat aanvullende bepalingen op NEN 6720. Dit type vloeren werd v??r en tijdens het opstellen van deze Aanbeveling al in de praktijk toegepast. Te hanteren rekenmethoden en uitvoeringsaspecten waren vastgelegd in een toet- singshulpmiddel van het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc). Met het verschijnen van deze Aanbeveling is regelgeving beschikbaar gekomen. In bijlage A zijn de uitdrukkingen volgend uit het kracht- en momentevenwicht in een gescheurde doorsnede weergegeven. Op het moment van verschijnen van deze CUR-Aanbeveling was de samenstelling van CUR- voorschriftencommissie 64 `Staalvezelbeton' als volgt: prof.dr.ir. J.C. Walraven (voorzitter), dr.ir.drs. C.R. Braam (secretaris, rapporteur), ing. A.A. van den Bos (rapporteur rekenvoorbeeld), ir. G.Chr. Bouquet MICT, P.W.J.M. Creemers (corres- ponderend lid), ir. X. Destree, ing. A. Hoekstra, prof.dr.ir. D.A. Hordijk, ir. P.A.M. Maas, ir. H. Ouwerkerk, ing. R. Sagel, Dipl.-Ing. M. Schulz, ing. A.H. Verhagen, ir. E.M.M. Vermeu- len, J. Verwaard, dr.ir. M.R.A. van Vliet, ir. J.M.H.J. Smit (co?rdinator) en prof.ir. J.H. van Loenen (mentor). Deze CUR-Aanbeveling is beoordeeld door CUR-voorschriftencommissie 20 `TGB Betoncon- structies' en consistent bevonden met NEN 6720. Deze CUR-Aanbeveling is goedgekeurd door de Algemene Voorschriftencommissie `Beton'.

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.