114 Toezicht op de realisatie van paalfunderingen

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 25 januari 2010 114 Toezicht op de realisatie van paalfunderingen 1800x gelezen

In de bouwwereld speelt “kwaliteit”, net als in andere disciplines, een belangrijke rol. Een eenduidige en deskundige kwaliteitscontrole bij de realisatie van paalfunderingen wordt steeds belangrijker. De ontwikkeling van verschillende contractvormen, de verdeling van risico’s over de betrokken partijen en een veranderende tijdgeest (werkdruk, claimcultuur, nieuwe contractvormen..) ondersteunen deze constatering. Met name onduidelijkheid over het belang van toezicht en gebrek aan eenduidigheid op dit gebied, draagt ertoe bij dat toezicht op de realisatie van funderingspalen niet de aandacht krijgt die het verdient.

 

Bij deze CUR-Aanbeveling over toezicht bij heiwerk behoren hei- en boorstaten. Deze kunt u hier gratis downloaden.

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16
 • Pagina 17
 • Pagina 18
 • Pagina 19
 • Pagina 20
 • Pagina 21
 • Pagina 22
 • Pagina 23
 • Pagina 24
 • Pagina 25
 • Pagina 26
 • Pagina 27
 • Pagina 28
 • Pagina 29
 • Pagina 30
 • Pagina 31
 • Pagina 32
 • Pagina 33
 • Pagina 34
 • Pagina 35
 • Pagina 36
 • Pagina 37
 • Pagina 38
 • Pagina 39
 • Pagina 40
 • Pagina 41
 • Pagina 42
 • Pagina 43
 • Pagina 44
 • Pagina 45
 • Pagina 46
 • Pagina 47
 • Pagina 48
 • Pagina 49
 • Pagina 50
 • Pagina 51
 • Pagina 52
 • Pagina 53
 • Pagina 54
 • Pagina 55
 • Pagina 56
 • Pagina 57
 • Pagina 58
 • Pagina 59
 • Pagina 60
 • Pagina 61
 • Pagina 62
 • Pagina 63
 • Pagina 64
 • Pagina 65
 • Pagina 66
 • Pagina 67
 • Pagina 68

Pagina 1

1 Aanbeveling 114 TOEZICHT OP DE REALISATIE VAN PAALFUNDERINGEN In de bouwwereld speelt "kwaliteit", net als in andere disciplines, een belangrijke rol. Een eenduidige en deskundige ...
1 Aanbeveling 114 TOEZICHT OP DE REALISATIE VAN PAALFUNDERINGEN In de bouwwereld speelt "kwaliteit", net als in andere disciplines, een belangrijke rol. Een eenduidige en deskundige kwaliteitscontrole bij de realisatie van paalfunderingen wordt steeds belangrijker. De ontwikkeling van verschillende contractvormen, de verdeling van risico's over de betrokken partijen en een veranderende tijdgeest (werkdruk, claimcultuur, nieuwe con- tractvormen..) ondersteunen deze constatering. Met name onduidelijkheid over het belang van toezicht en gebrek aan eenduidigheid op dit gebied, draagt ertoe bij dat toe- zicht op de realisatie van funderingspalen niet de aandacht krijgt die het verdient. Deze CUR-Aanbeveling heeft tot doel duidelijkheid en uniformiteit te verschaffen over de taken en verantwoordelijkheden van de toezichthouder. Voorts is ernaar gestreefd inhoud te geven aan de benodigde "deskundigheid" van de toezichthouder, alsmede aan het uitdragen van de toegevoegde waarde bij beheersing van kwaliteit en projectspecifie- ke geotechnische risico's. Realisatie van deze doelen verschaft de betrokken partijen meer duidelijkheid en begrip over de rol van gedegen toezicht bij de realisatie van paal- funderingen. Deze CUR-Aanbeveling is bedoeld voor de volgende instanties, bedrijven en personen: - toezichthouders - funderingsbedrijven - aannemers - bestekschrijvers - constructeurs - adviesbureaus - verzekeraars - bevoegd gezag Deze CUR-Aanbeveling is opgesteld door CUR-commissie VC 90 "Toezicht op de reali- satie van paalfunderingen". Op het moment van verschijnen van deze Aanbeveling was de samenstelling van de commissie als volgt: ing. P. Anemaet, M. Boone, ir. J.W. Bosschaart, ir. S. van Dijk, ing. N. Goedhart, R. Gorter, A. van den Heerik, A.J.C. van Heezen, E. Jager, F.M. Klawer, mr. H. de Koning, ir. B.L.M.G. Lencioni, ing. N.T. Loonen, L.A. Moonen, ing. H. Pels Rijcken, P. Pietjouw (corresponderend lid), ing. G. Ploeg, ing. A.E.J. Potter, R.J. van der Rassel, ing. C.J. Vroom, H. Zijlstra, ing. A. Jonker (co?rdinator).

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.