116:2017 AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

zondag 4 november 2012 116:2017 AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton 1824x gelezen

Herziene aspecten
In 2012 is de eerste uitgave van CUR-Aanbeveling 116 verschenen. De daarin opgenomen aanvullende regelgeving op vigerende betonnormen is gebaseerd op
een uitgebreid onderzoek naar betontechnologische, constructieve en duurzaamheidsaspecten, zoals weergegeven in CUR-rapport 234 ‘AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton’.
Inmiddels wordt AEC-granulaat al meerdere jaren in beton toegepast, met name in betonwaren vervaardigd met aardvochtig beton, zoals betonstraatstenen.
Op basis van de hierbij opgedane ervaringen en de resultaten van aanvullende onderzoeken, is deze CUR- Aanbeveling herzien wat betreft de volgende aspecten:
• aanpassing van het toepassingsgebied;
• aanpassing en differentiatie van de eis gesteld aan het maximaal gehalte metallisch aluminium en zink;
• gedetailleerde uitwerking van de beproevingsmethode metallisch aluminium +zink;
• definitie en eisen voor all-in AEC-granulaat;
• procedure aantonen geschiktheid AEC-granulaat bij niet voldoen aan gestelde eisen;
• actualisering van vermelde normen;
• korte beschouwing van circulariteit in voorwoord.

 

Bestellen CUR-Aanbeveling 116

 

Lees ook het Cementartikel AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15

Links in dit artikel

Pagina 1

Bouwen met kennis
AEC-granulaat als toeslag-
materiaal voor beton
Processed municipal incinerator bottom ash as aggregate
for concrete
CUR-Aanbeveling 116:2012
Bouwen met kennis AEC-granulaat als toeslag- materiaal voor beton Processed municipal incinerator bottom ash as aggregate for concrete CUR-Aanbeveling 116:2012

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.