116:2012 AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

zondag 4 november 2012 116:2012 AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton 1764x gelezen

De bodemas die traditioneel vrijkomt bij afvalenergiecentrales (AEC), voorheen genaamd afvalverbrandingsinstallaties (AVI), kan door een bewerking geschikt worden gemaakt voor de ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken (AEC-bodemas). Door aanvullende bewerking kan deze AEC-bodemas geschikt worden gemaakt voor toepassing als toeslagmateriaal voor beton (AEC-granulaat). Om de gebruikers van AEC-granulaat de gewenste informatie te verschaffen over de consequenties van gedeeltelijke vervanging van traditioneel toeslagmateriaal door AEC-granulaat is onder verantwoordelijkheid van CUR-voorschriftencommissie 89 ‘AEC-granulaat in beton’ onderzoek hiernaar uitgevoerd.

 

Bij de aanvang van dit onderzoek bestond met name interesse in gedeeltelijke vervanging van grind en gedeeltelijke vervanging van zand + grind, hetgeen de opzet van het uitgevoerde onderzoek heeft bepaald. Daarom heeft alleen (gedeeltelijke) zandvervanging door AEC-granulaat onvoldoende aandacht gekregen om regelgeving hiervoor op te stellen.

 

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar betontechnologische, constructieve en duurzaamheidsaspecten zijn weergegeven in CUR-rapport 234 ‘AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton’. Dit achtergrondrapport heeft gediend als basis voor de door CUR-voorschriftencommissie 89 opgestelde aanvullende regelgeving in deze CUR-Aanbeveling. Er heeft nog geen praktijktoets plaatsgevonden van de verkregen resultaten uit voornoemd laboratoriumonderzoek.

 

In bijlage B is een procedure opgenomen waarmee kan worden beoordeeld of een AEC-granulaat dat niet (volledig) past binnen de in deze CUR-Aanbeveling gestelde eisen toch geschikt is voor de beoogde toepassing. Resultaten van dergelijk onderzoek kunnen aanleiding zijn om de geformuleerde eisen in deze CUR-Aanbeveling te herzien.

 

CUR-Aanbeveling 116

Digitale versie bestellen

Papieren versie bestellen

 

CUR-Aanbeveling 116 is gebaseerd op CUR-rapport 234.

- Ga naar CUR-rapport 234

- Ga naar het CUR-pakket ‘AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton’

 

Lees ook het Cementartikel AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15

Links in dit artikel

Pagina 1

Bouwen met kennis
AEC-granulaat als toeslag-
materiaal voor beton
Processed municipal incinerator bottom ash as aggregate
for concrete
CUR-Aanbeveling 116:2012
Bouwen met kennis AEC-granulaat als toeslag- materiaal voor beton Processed municipal incinerator bottom ash as aggregate for concrete CUR-Aanbeveling 116:2012

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.