018:2011 Colloïdaal beton

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

vrijdag 11 november 2011 018:2011 Colloïdaal beton 2274x gelezen

Colloïdaal beton onderscheidt zich van andere betonsoorten doordat het in de plastische fase een taai-kleverige samenhang heeft, een langduriger vloeigedrag vertoont en zich zelfverdichtend gedraagt.

Deze eigenschappen worden verkregen door een colloïdale hulpstof toe te voegen aan een daarvoor geschikte betonsamenstelling.

Door de taai-kleverige samenhang van de colloïdale betonspecie (met open dan wel gesloten structuur) is deze goed bestand tegen uitspoeling door water.

Door deze eigenschap kan colloïdaal beton worden toegepast in al of niet gewapend onderwaterbeton, voor het penetreren van in breuksteen uitgevoerde oeververdediging, het overlagen van dijkbekledingen, alsmede voor het vervaardigen van een homogeen beton met open structuur. Het toepassen in deze situaties van colloïdaal

beton heeft met name als doel het uitspoelen van de betonspecie tijdens het storten en verharden te voorkomen.

Het speciale karakter van deze betonsoort vraagt een specifieke benadering van mengselontwerp en kwaliteitscontrole. Omdat daarin in de bestaande betonvoorschriften niet wordt voorzien, zijn aanvullende regels vastgelegd in deze CUR-aanbeveling.

 

CUR-Aanbeveling 18, tweede herziene uitgave

- Digitale bestand bestellen

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15

Links in dit artikel

Pagina 1

Bouwen met kennis
Collo?daal beton
CUR-Aanbeveling 18:2011
Colloidal concrete
Bouwen met kennis Collo?daal beton CUR-Aanbeveling 18:2011 Colloidal concrete

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.