048:2010 Procedures, criteria en beproevingsmethoden voor de toetsing van de geschiktheid van nieuwe cementen voor toepassing in beton en voor de gelijkwaardige prestatie van beton met vulstoffen

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

vrijdag 18 februari 2011 048:2010 Procedures, criteria en beproevingsmethoden voor de toetsing van de geschiktheid van nieuwe cementen voor toepassing in beton en voor de gelijkwaardige prestatie van beton met vulstoffen 1459x gelezen

Tweede, herziene uitgave

 

Deze CUR-Aanbeveling bevat procedures, keuringscriteria en beproevingsmethoden benodigd voor het beoordelen van:

1. de geschiktheid van cementen, die voldoen aan NEN-EN 197-1 of NEN-EN 197-4 of NEN-EN 14216, maar niet zijn genoemd in 5.2.2 van NEN 8005, voor toepassing in beton;

2. de gelijkwaardige prestatie in beton, zoals beschreven in 5.2.5.3 van NEN-EN 206-1, van combinaties van cement(en) met vulstof(fen), waarvan de aard van de vulstoffen valt binnen de kaders van NEN-EN 197-1.

Bij de onder 2. genoemde beoordeling is de procedure beschreven in de (informatieve) bijlage E van NEN-EN 206-1 zoveel mogelijk gevolgd. Waar nodig is hiervan afgeweken.

 

Lees ook Betoniek 15/10 - 'Zoek de verschillen'. Hierin wordt CUR-Aanbeveling 48 toegelicht.

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16
 • Pagina 17
 • Pagina 18
 • Pagina 19
 • Pagina 20
 • Pagina 21
 • Pagina 22
 • Pagina 23
 • Pagina 24
 • Pagina 25
 • Pagina 26
 • Pagina 27
 • Pagina 28
 • Pagina 29
 • Pagina 30
 • Pagina 31
 • Pagina 32
 • Pagina 33
 • Pagina 34
 • Pagina 35
 • Pagina 36
 • Pagina 37
 • Pagina 38
 • Pagina 39
 • Pagina 40
 • Pagina 41
 • Pagina 42
 • Pagina 43
 • Pagina 44
 • Pagina 45
 • Pagina 46
 • Pagina 47
 • Pagina 48
 • Pagina 49
 • Pagina 50

Pagina 1

Bouwen met kennis
Procedures, criteria en beproevingsmethoden
voor de toetsing van de geschiktheid van nieuwe
cementen voor toepassing in beton en voor de
gelijkwaardige prestatie van beton met ...
Bouwen met kennis Procedures, criteria en beproevingsmethoden voor de toetsing van de geschiktheid van nieuwe cementen voor toepassing in beton en voor de gelijkwaardige prestatie van beton met vulstoffen Tweede, herziene uitgave CUR-Aanbeveling 48:2010 Assessment of the suitability of new cements for use in concrete and of the equivalent performance of concrete with additions. Procedures, criteria and test methods.

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.