Herziening CUR-Aanbeveling 77 (1)

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

dinsdag 21 mei 2013 Cement 2013/3 - Onderwaterbeton 2611x gelezen

In 2001 is CUR-Aanbeveling 77 ‘Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren’ (CA 77) uitgebracht. Hiermee werd voorzien in een grote behoefte van ‘bouwend Nederland’. Deze CA is in de afgelopen jaren op grote schaal toegepast en zij heeft haar waarde bewezen als ontwerpinstrument. Inmiddels zijn we twaalf jaar verder en heeft SBRCURNET het besluit genomen om de CA te herzien. Hiertoe is de commissie VC95 opgericht. Gezien de grote belangstelling voor het resultaat wordt aandacht besteed aan deze herziening in een serie van drie artikelen.

 

Auteurs:

ir. Peter Hagenaars (Royal HaskoningDHV)

ir. Johan Galjaard MBA RO (ABT)

dr.ir. Cor van der Veen (TU Delft, fac. CiTG)

 

Lees ook het tweede artikel in deze serie, 'Herziening CUR-Aanbeveling 77 (2)'.

 

Ga direct naar de online versie van CUR-Aanbeveling 77:2014.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4

Pagina 1

thema
Herziening CUR-Aanbeveling 77 (1)3201310
thema
Herziening
CUR-Aanbeveling
77 (1)
1
Corrigeren onvolkomenheden en
aansluiting op Eurocode
Artikelenserie
Dit artikel is een onderdeel van een ...
thema Herziening CUR-Aanbeveling 77 (1)3201310 thema Herziening CUR-Aanbeveling 77 (1) 1 Corrigeren onvolkomenheden en aansluiting op Eurocode Artikelenserie Dit artikel is een onderdeel van een serie van drie artikelen over CUR-Aanbeveling 77. Dit eerste artikel is een inleiding. Hierin wordt ingegaan op de redenen voor de herziening, het omgaan met de Eurocode en de stand van zaken half maart 2013. Het tweede artikel zal gaan over het resultaat (de herziene CA) en de achtergronden. Ten slotte zal het derde artikel de nieuwe reken- regels verduidelijken met enkele rekenvoorbeelden.

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.