Toepassing van CUR-Aanbeveling 77

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

zondag 1 april 2001 Cement 2001/4 730x gelezen

Als redactionele bijlage is in de vorige uitgave van Cement de CUR-Aanbeveling 77 'Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren' toegevoegd. Tevens is in een begeleidend artikel in hetzelfde nummer een toelichting gegeven op die Aanbeveling. In dit artikel worden vier rekenvoorbeelden nader uitgewerkt.

 

Ga direct naar de online versie van CUR-Aanbeveling 77:2014.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Pagina 5

Pagina 1

O n d e r z o e k & t e c h n o l o g i e
Voor schrif ten
cement 2001 4 81
De uitgewerkte rekenvoorbeel-
den zijn opgesteld door CUR-
voorschriftencommissie (VC) 61
`Dimensionering ...
O n d e r z o e k & t e c h n o l o g i e Voor schrif ten cement 2001 4 81 De uitgewerkte rekenvoorbeel- den zijn opgesteld door CUR- voorschriftencommissie (VC) 61 `Dimensionering onderwaterbe- tonvloer' en zijn representatief voor veel voorkomende praktijk- situaties. In elk rekenvoorbeeld wordt de vloerdikte bepaald en getoetst aan hoofdstuk 8 van de Aanbeveling. Stilzwijgend wordt er vanuit gegaan dat de dimen- sionering van de vloer, op basis van de verankering van de treke- lementen, ?n de dimensionering van de verankeringen en trekele- menten zelf, als eerste vereisten voor de totale stabiliteit, voldoen. Per rekenvoorbeeld worden di- verse vloerdikten `geprobeerd'. In tabelvorm worden de ingevoerde grootheden en de berekende re- sultaten weergegeven. Op deze wijze wordt inzichtelijk gemaakt hoe de diverse toetsingen uitpak- ken bij een toename van de vloer- dikte. Voor de gehanteerde for- mules en rekenmodellen wordt verwezen naar [1] en [2]. G e g e v e n s De volgende rekenvoorbeelden worden behandeld: 1. een ondiepe bouwput met stijve trekelementen (prefab betonpalen); 2. een diepe bouwput met slappe trekelementen (Gewi-ankers); 3. een extra ondiepe bouwput met extra lage stempelkracht; 4. een redelijk diepe bouwput met een relatief stijve (MV-) palenrij in het midden en relatief slappe (gewi-) ankers in de overige rijen. Voor nadere gegevens wordt ver- wezen naar tabel 1 en figuur 1. Verder is uitgegaan van beton- sterkteklasseB25.Hiervoorgeldt: Eb = 28500 N/mm2 , fb = 1,15 N/mm2 en f brep = 18 N/mm2 . Intabel2zijnderelevantetoetsin- gen weergeven, die in dit artikel Rekenvoorbeelden ongewapende onderwaterbetonvloeren Toepassing van CUR-Aanbeveling 77 ir. P.A. Hagenaars, DHV Milieu en Infrastructuur (secretaris/rapporteur VC61) ir. J. Saveur, Van Hattum en Blankevoort (voorzitter VC61) Als redactionele bijlage is in de vorige uitgave van Cement de CUR- Aanbeveling 77 `Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren' toegevoegd. Tevens is in een begeleidend artikel in hetzelfde nummer een toelichting gegeven op die Aanbeveling. In dit artikel worden vier reken- voorbeelden nader uitgewerkt. Tabel 1 | Gegevens rekenvoorbeelden rekenvoorbeelden 1 2 3 4 kref damwand per m [MN/m2 ] 60 90 100 47,5 kref palen per paal [MN/m] 130 47 100 46,5 Gewi-anker 318 MV-paal variatiefactor t.b.v. k x2 x2 x2 x2 tolerantie boven/onder [mm] 150/150 100/150 100/150 100/150 kref is bepaald conform de toelichting op art. 7.4.2 van de Aanbeveling. 1 | Gegevens rekenvoorbeelden

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.