Cursus over ontwikkelingen rondom beton

maandag 2 februari 2009 347x gelezen

'Beton heeft het afgelopen decennium een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Nieuwe grondstoffen en mede als gevolg daarvan nieuwe betonsoorten hebben hun intrede gedaan.
Het materiaal beton wordt steeds meer op zijn prestaties in plaats van de samenstelling afgerekend. Dit betreft meer dan sterkte en duurzaamheid.
Deze cursus geeft u een actueel beeld van dergelijke ontwikkelingen
rondom het materiaal beton.'

Dr.ir. G. van der Wegen, INTRON BV
Dr.ir. G. van der Wegen, INTRON BV

Dr.ir. G. van der Wegen, INTRON BV

Datum

10 - 11 maart 2009

Locatie

Kok Business Centre Delft

Wat leert u als cursist:
 • U krijgt inzicht in recente ontwikkelingen rondom het materiaal beton geplaatst in een maatschappelijke context
 • U wordt hiermee in staat gesteld bij te dragen tot innovatie in uw eigen werkomgeving
 
Waar gaat de cursus over:
Beton is het meest gebruikte `man made' materiaal in de bouw en civiele techniek. Het heeft deze positie bereikt door de grote mate van vormvrijheid, de veelzijdigheid in eigenschappen en de lage kosten. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen prikkelen de betonwereld voortdurend tot aanpassingen en vernieuwingen. Ook nationale en internationale regelgeving heeft grote invloed op ontwikkelingen rondom het materiaal beton. Met de Europese betonnorm EN 206-1 is inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan. In 2010 zal deze norm worden herzien, waarbij onder meer het Equivalent Durability Performance Concept zal worden geïntroduceerd. Hierbij speelt de duurzaamheid van het betreffende beton een belangrijke factor. Aangegeven wordt hoe deze kan worden aangetoond.
Ontwerpen op levensduur wordt steeds belangrijker, met name bij grote infrastructurele betonwerken. De rol van rekenmodellen is hierbij cruciaal. De vooraanstaande ontwikkelingen op dit vlak en de toepassing ervan in zowel onderzoek als de praktijk worden gepresenteerd. Van complexe modelleringen via nieuwe kennis naar eenvoudige regelgeving: een flinke stap vooruit. De ontwikkelingen omtrent toepassing van betongranulaat en gewassen AVI-bodemas als toeslagmateriaal in beton worden aangegeven. Hoe staat het met de toepassingen van (zeer)hogesterktebeton? Zouden deze en andere bijzondere betonsoorten wel het leven hebben gezien zonder de ontwikkelingen op het gebied van hulpstoffen? Hoe zorg je ervoor dat hulpstoffen optimaal tot hun recht komen? Betontechnologen worden steeds meer geconfronteerd met vragen over milieu- en gezondheidsaspecten van beton. Op de meest recente ontwikkelingen wordt ingegaan. Het thermisch gedrag van beton is zowel van belang voor de energiehuishouding van betonconstructies als bij het voorkomen van schade (scheurvorming). Beide facetten worden belicht. Wat zijn `smart structures' en wat kunnen die betekenen voor de bouw en voor beton in het bijzonder? Een beeld hiervan wordt geschetst.
 
Welke onderwerpen komen aan de orde:
 • De rol van materiaalmodellen in onderzoek en praktijk
 • Ontwerpen op levensduur
 • `Equivalent durability performance concept' en het aantonen ervan
 • Thermische eigenschappen van beton
 • Gewassen AVI-bodemas en betongranulaat als toeslagmateriaal
 • Ontwikkelingen op het gebied van de hulpstoffen
 • Toepassingen van (zeer)hogesterktebeton
 • `Smart structures' met slimme materialen
 • Milieu- en gezondheidsaspecten van beton
 
Voor wie is de cursus bedoeld:
 • Medewerkers in de betonindustrie belast met ontwikkelingen
 • Medewerkers van advies- en ingenieursbureaus
 • Projectleiders bij Rijkswaterstaat
 • Grote opdrachtgevers en aannemers in de betonbouw
 • Medewerkers Bouw- en Woningtoezicht
 

Programma

 

Dinsdag 10 maart

Betongranulaat en AVI-bodemas als toeslagmateriaal
Dr.ir. Gert van der Wegen, INTRON BV

Hulpstoffen onmisbaar bij nieuwe ontwikkelingen
Henriëtte Dikmans, Cugla

Vezelversterkt beton
Ir. Toine van Casteren, BAS BV

Zeerhogesterktebeton
Ing. Niek Kaptijn, Adviesbureau Hageman

Milieu- en gezondheidsaspecten
Dr. Ulbert Hofstra, INTRON BV  

 

Woensdag 11 maart

De rol van materiaalmodellen in onderzoek en praktijk
Prof.dr.ir. Klaas van Breugel, TU Delft

Ontwerpen op levensduur in de praktijk
Dr. Michel Boutz, INTRON BV

‘Equivalent durability performance’: hoe tonen we dat aan?
Ing. Peter de Vries, ENCI/Heidelberg

Beton en energiehuishouding
Ing. Hans Köhne, ENCI/Heidelberg

Smart materials and structures
Drs. Robert Haverkort, INTRON BV

 
Download brochure via de onderstaande link. 

Meer informatie: http://pao-tudelft.nl/UserFiles/File/brochures/2009/Brochure%2009%20OMB%20(met%20correctie).pdf

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.