081 Vijzelen en schuiven

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 4 september 2006 081 Vijzelen en schuiven 829x gelezen

Uitvoeren

Medio 1998 is CUR-Aanbeveling 68 'vijzelen en schuiven. Constructieve eisen en bepalingsmethoden' verschenen. Zoals vermeld in deze Aanbeveling, zou een tweede Aanbeveling worden opgesteld waarin de uitvoering en de veiligheid en gezondheid van werknemers nadrukkelijk aandacht zouden krijgen. Het resultaat is deze tweede aanbeveling. Hierin ligt de nadruk op een beheerste uitvoering van een vijzeloperatie. Het vijzelen en schuiven van bruggen en andere zware objecten is een betrouwbare techniek, die zijn nut bij een groot aantal projecten heeft bewezen. Het doel van deze Aanbeveling is mede om de kennis op het gebied van het vijzelen te verspreiden en het uitvoeren van vijzelprojecten te uniformeren.

 • Pagina 1
 • Pagina 2
 • Pagina 3
 • Pagina 4
 • Pagina 5
 • Pagina 6
 • Pagina 7
 • Pagina 8
 • Pagina 9
 • Pagina 10
 • Pagina 11
 • Pagina 12
 • Pagina 13
 • Pagina 14
 • Pagina 15
 • Pagina 16
 • Pagina 17
 • Pagina 18
 • Pagina 19
 • Pagina 20
 • Pagina 21
 • Pagina 22
 • Pagina 23
 • Pagina 24
 • Pagina 25
 • Pagina 26
 • Pagina 27
 • Pagina 28

Links in dit artikel

Pagina 1

Aanbeveling 81
Vijzelen en schuiven
Uitvoeren
Medio 1998 is CUR-Aanbeveling 68 'Yijzelen en schuiven. Constructieve eisen en bepa-
lingsmethoden' verschenen. Zoals vermeld in deze Aanbeveling, ...
Aanbeveling 81 Vijzelen en schuiven Uitvoeren Medio 1998 is CUR-Aanbeveling 68 'Yijzelen en schuiven. Constructieve eisen en bepa- lingsmethoden' verschenen. Zoals vermeld in deze Aanbeveling, zou een tweede Aanbeveling worden opgesteld waarin de uitvoering en de veiligheid en gezondheid van werknemers nadrukkelijk aandacht zouden krijgen. Het resultaat is deze tweede Aanbeveling. Hierin ligt de nadruk op een beheerste uitvoering van een vijzeloperatie. Het vijzelen en schuiven van bruggen en andere zware objecten is een betrouwbare tech- niek, die zijn nut bij een groot aantal projecten heeft bewezen. Het doel van deze Aanbeveling is mede om de kennis op het gebied van het vijzelen te verspreiden en het uitvoeren van vijzelprojecten te uniformeren. De voorbereiding van een vijzelproject bestaat uit het vaststellen en vastleggen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokkenen. Tevens worden de technische aspecten van de uitvoering vastgelegd, alsmede maatregelen die de veiligheid van de werknemers bij de uitvoering moeten waarborgen. In deze Aanbeveling wordt voor deze laatste twee aspecten nadrukkelijk verwezen naar de voorschriften, normen en andere documenten op dit gebied. Het begrip 'vijzelbaar bouwen' is tijdens de totstandkoming van de Aanbeveling regel- matig ter sprake gekomen. Yoor nieuw te bouwen constructies geldt dat de ontwerper het (toekomstige) vijzelen van constructies aanzienlijk kan vereenvoudigen door 'vijzel- baar' te ontwerpen. Hieronder kan worden verstaan het creeren van ruimte voor het kunnen plaatsen van vijzels, het verzorgen van de krachtsinleiding in de boven- en onderbouw, het inspecteerbaar en vervangbaar maken van de oplegconstructies en het bereikbaar maken van de steunpunten. Daarnaast moeten ontwerpers er rekening mee houden dat constructies tijdens hun levensduur gevijzeld moeten kunnen worden om effecten ten gevolge van krimp, kruip, rotaties, zettingen en horizontale verplaatsingen van de onderbouw te neutraliseren. Het begrip 'vijzelbaar bouwen' gaat echter verder dan hetgeen in deze Aanbeveling wordt behandeld. Het omvat een 'totaal-denken' met betrekking tot maatregelen om een object te (kunnen) vijzelen, in het gehele traject van het ontwerpen tot en met het behe- ren en onderhouden. De nadruk ligt echter wel op het ontwerp van die objecten waarvan vooraf bekend is dat deze op enig moment moeten worden gevijzeld. De commissie hoopt met de beide Aanbevelingen bij te dragen aan de bewustwording van het 'vijzel- baar bouwen'. Redactionele bijlage bij cement 5/2001

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.