CUR-Aanbeveling 096:2017

vrijdag 20 juli 2018 73x gelezen

CUR-Aanbeveling 96:2017 - Vezelversterkte kunststoff en in bouwkundige en civieltechnische draagconstructies

 

Tweede, herziene uitgave

In 2003 verscheen CUR-Aanbeveling 96. Daarmee werd invulling gegeven aan de behoefte aan technische grondslagen voor het ontwerp en berekenen van draagconstructies met vezelversterkte kunststoffen. Ervaringen opgedaan met deze CUR-Aanbeveling, gewijzigde normen, het tot stand komen van Eurocodes, nieuwe harsen en nieuwe constructiedelen zoals sandwich panelen zijn aanleiding voor een herziening van deze CUR-Aanbeveling 96.

 

Deze CUR-Aanbeveling beschrijft in hoofdstuk 2 de grondslagen voor het ontwerp en de berekening van vezelversterkte kunststoffen (VVK). Daarbij wordt, in aansluiting op de Eurocodes, ingegaan op diverse aspecten, zoals de fundamentele eisen, de betrouwbaarheid en de in rekening te brengen belastingen. Verder wordt ingegaan op partiële factoren en conversiefactoren. Met conversiefactoren worden op een eenvoudige wijze invloeden in rekening gebracht op de materiaaleigenschappen van een vezelversterkte kunststof door bijvoorbeeld onzekerheid of invloeden van buitenaf, zoals effecten van water(damp) en temperatuur.

 

In hoofdstuk 3 zijn eisen opgenomen aan de materialen waaruit een vezelversterkte kunststof is opgebouwd, te weten vezels, hars en eventuele vul- en hulpstoffen. Ook zijn in dit hoofdstuk eigenschappen beschreven voor de
daarmee te vervaardigen lamellen, laminaten en doorsneden.
Hoofdstuk 4 beschrijft de maatregelen die kunnen worden genomen om de duurzaamheid te borgen van een vezelversterkte kunststof.
Uitgangspunten voor de berekening van een vezelversterkte kunststof zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Rekenregels voor de sterkte en stabiliteit (uiterste grenstoestanden) zijn opgenomen in hoofdstuk 6 en voor de vervormingen,
trillingen en comfort (bruikbaarheidsgrenstoestanden) in hoofdstuk 7. Verbindingen komen aan bod in hoofdstuk 8. De detaillering, uitvoering, beheer en onderhoud krijgen aandacht in respectievelijk hoofdstuk 9 en 10. Met het verschijnen van deze CUR-Aanbeveling komt CUR-Aanbeveling 96:2003 te vervallen.

 

CUR-Aanbeveling 096:2017

Direct naar de online versie

Digitale en papieren versie bestellen


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.