CUR-Aanbeveling 100:2013

woensdag 19 november 2014 5387x gelezen

CUR-Aanbeveling 100:2013 Schoonbeton - specificatie, uitvoering en beoordeling van betonoppervlakken waaraan esthetische eisen worden gesteld

Deze CUR-Aanbeveling geeft definities, classificaties en eisen voor de specificatie en de beoordeling van schoon­be­ton. Van schoonbeton is sprake als aan het zichtbare be­ton­op­pervlak hoge esthetische eisen worden gesteld. De es­the­ti­sche kwaliteit van beton wordt zowel in de ontwerpfase als uitvoeringsfase door veel aspecten bepaald. Deze Aan­be­ve­ling is te gebruiken bij zowel in het werk gestort beton als geprefabriceerd beton.

 

Bij het herzien van CUR-Aanbeveling 100:2013 is gebruik gemaakt van de ervaringen die sinds 2004 met CUR-Aanbeveling 100 zijn opgedaan. Dit heeft geleid tot verbeteringen en aanvullingen en zorgt ervoor dat de eerdere Aanbeveling uit 2004 komt te vervallen.

 

CUR-Aanbeveling 100:2013 speelt een rol bij een adequate communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Door het gebruik van de grijsschaal kunnen misverstanden daarbij worden voorkomen.

 

CUR-Aanbeveling 100:2013

 

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2017 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.