CUR-Aanbeveling 109: 2013

dinsdag 9 juli 2013 791x gelezen

CUR-Aanbeveling 109:2013 Akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen

De eerste versie van CUR-Aanbeveling 109 “Akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen” is verschenen in 2007. In de afgelopen jaren is ruime ervaring opgedaan met de toepassing van deze Aanbeveling en is de meetmethode verder ontwikkeld. Met de publicatie van deze tweede, herziene versie, is de eerste versie uit 2007 vervallen.

 

Vanuit de sector is gevraagd om de kennis en ervaring en de verdere ontwikkeling van de meetmethode te verwerken in een herziene versie van deze Aanbeveling, zodat het gebruik van de Aanbeveling naadloos aansluit op de huidige praktijk van akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen.

 

CUR-Aanbeveling 109 geeft richtlijnen voor het akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen ten aanzien van meetapparatuur, uitvoering, interpretatie en rapportage. Het heeft tot doel een uniforme aanpak en beoordeling te bewerkstelligen, waardoor bovengenoemde bezwaren worden geëlimineerd.

 

CUR-Aanbeveling 109

Direct naar de online versie

Digitale versie bestellen

Papieren versie bestellen


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.