CUR-Aanbeveling 116: 2012

woensdag 24 oktober 2012 1196x gelezen

CUR-Aanbeveling 116: 2012 AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton

De bodemas die traditioneel vrijkomt bij afvalenergie­cen­tra­les (AEC) kan door een bewerking geschikt worden ge­maakt voor de ongebonden toepassing in grond- en wegen­bouw­kundige werken (AEC-bodemas). Door aanvullende be­werking kan deze AEC-bodemas geschikt worden ge­maakt voor toepassing als toeslagmateriaal voor beton (AEC-granulaat). De nieuwe CUR-Aanbeveling 116 verschaft gebruikers van AEC-granulaat de gewenste informatie over de consequenties van gedeeltelijke vervanging van tradi­tio­neel toeslagmateriaal door AEC-granulaat.

 

Bij de aanvang van dit onderzoek bestond met name interesse in gedeeltelijke vervanging van grind en gedeeltelijke vervanging van zand + grind, hetgeen de opzet van het uitgevoerde onder­zoek heeft bepaald. Daarom heeft alleen (gedeeltelijke) zandvervanging door AEC-granulaat on­vol­doende aandacht gekregen om regelgeving hiervoor op te stellen.

 

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar betontechnologische, constructieve en duur­zaam­heids­aspecten zijn weergegeven in CUR-rapport 234 ‘AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton’. Dit achtergrondrapport heeft gediend als basis voor de opgestelde aanvullende regelgeving in deze CUR-Aanbeveling.

 

CUR-Aanbeveling 116

- Direct naar de online versie

- Digitale bestand bestellen

- Papieren versie bestellen

 

CUR-Aanbeveling 116 is gebaseerd op CUR-rapport 234.

- Ga naar CUR-rapport 234

- Ga naar het CUR-pakket ‘AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton’


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.