CUR-Aanbeveling 120:2017

vrijdag 20 juli 2018 1057x gelezen

CUR-Aanbeveling 120:2017 - Legionellaveilige gebouwen

 

Het voorkómen van ongewenste opwarming van leidingwater is een voortdurend punt van aandacht. Vooral in de installatiesector is inmiddels veel kennis ontwikkeld en vastgelegd om te komen tot legionellaveilige leiding-waterinstallaties in gebouwen. Toch blijkt in de bouwpraktijk nog te vaak dat in het bouwkundig ontwerp onvoldoende is nagedacht over de benodigde randvoorwaarden om te komen tot een legionellaveilige leidingwaterinstallatie. CUR-Aanbeveling 120:2017 Legionellaveilige gebouwen brengt hier verandering in.

De CUR-Aanbeveling heeft als voornaamste doel om legionellaveilige leidingwaterinstallaties in gebouwen op een praktische en duidelijke manier mogelijk te maken. De publicatie is erop gericht om aan te sluiten op de gangbare ontwerpmethodiek voor een gebouw. Voor het ruimtelijk ontwerp wordt aangegeven welke ontwerpuitgangspunten vastgelegd moeten worden. Met behulp van checklists voor het technisch ontwerp, het geschreven bestek en voor het bouwkundig tekenwerk worden de essentiële, duidelijk vast te leggen punten beschreven die nodig zijn om een legionellaveilige leidingwaterinstallatie mogelijk te maken.

De beschreven voorbeelden hebben betrekking op veel voorkomende woningtypologieën voor grondgebonden geschakelde en vrijstaande woningen, maar ook voor verschillende typen appartementen.

Desalniettemin is deze CUR-Aanbeveling niet uitsluitend gericht op woningbouw en wel degelijk goed toepasbaar op het ontwerp voor veel voor¬komende utiliteitsgebouwen, zoals kantoorgebouwen, logiesgebouwen en bijeenkomstgebouwen.

CUR-Aanbeveling 120:2017
Direct naar de online versie
Digitale en papieren versie bestellen


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.