CUR-Aanbeveling 18: 2011

dinsdag 15 november 2011 1683x gelezen

CUR-Aanbeveling 18:2011 Colloïdaal beton

Colloïdaal beton onderscheidt zich van andere betonsoorten doordat het in de plastische fase een taaikleverige samenhang heeft, een langduriger vloeigedrag vertoont en zich zelfverdichtend gedraagt. Deze eigenschappen worden verkregen door het toevoegen van een colloïdale hulpstof aan een daarvoor geschikte betonsamenstelling.

 

Door de taai-kleverige samenhang van de colloïdale betonspecie (met open dan wel gesloten structuur) is deze goed bestand tegen uitspoeling door water. Door deze eigenschap kan colloïdaal beton worden toegepast in al of niet gewapend onderwaterbeton,voor het penetreren van in breuksteen uitgevoerde oeververdediging, het overlagen van dijkbekledingen,alsmede voor het vervaardigen van een homogeen beton met open structuur. Het toepassen in deze situaties van colloïdaal beton heeft met name als doel het uitspoelen van de betonspecie tijdens het storten en verharden te voorkomen.

 

Het speciale karakter van deze betonsoort vraag een specifieke benadering van mengselontwerp en kwaliteitscontrole. Omdat daarin in de bestaande betonvoorschriften niet wordt voorzien, zijn aanvullende regels vastgelegd in deze CUR-Aanbeveling.

 

CUR-Aanbeveling 18

- Direct naar de online versie

- Digitale bestand bestellen

- Papieren versie bestellen 


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.