CUR-Aanbeveling 5: 2013

dinsdag 9 juli 2013 465x gelezen

CUR-Aanbeveling 5: 2013 Metselwerkgranulaat als toeslagmateriaal voor beton

 

In de loop van de jaren is duidelijk geworden dat voor de noodzakelijke voorziening in grondstoffen voor de bouw naast natuurlijke materialen ook andere materialen, zoals reststoffen, industriële bijproducten en materialen afkomstig van sloop, een rol zouden moeten gaan spelen. Enerzijds zou daardoor de noodzaak om materialen door ontgronding aan de Nederlandse bodem te onttrekken verminderen, terwijl anderzijds een bijdrage wordt geleverd tot de oplossing van het probleem van reststoffen.

 

CUR-Aanbeveling 5 is opgesteld op basis van onderzoeksresultaten naar het hergebruik van beton- en metselwerkpuin, dat bestond uit:

  • het analyseren van de aard en van de hoeveelheid bouw- en sloopafval;
  • het bestuderen van de technische aspecten met betrekking tot sloop en verwerking;
  • het nagaan in hoeverre beton- en metselwerkpuingranulaat als toeslagmateriaal voor beton bruikbaar is;
  • het geven van een indicatie over de economische aspecten van de toepassing van puin;
  • het ontwikkelen van voorstellen voor voorschriften op het gebied van hergebruik van beton- en metselwerkpuin.

 

Op basis van de resultaten is CUR-Aanbeveling 5 opgesteld. Deze Aanbeveling heeft als doel een eerste stap te zetten door het geven van regels voor metselwerkpuingranulaat als toe­slag­ma­te­ri­aal in beton en hierdoor de toepassing te stimuleren. Met de publicatie van deze tweede, herziene versie, is de eerste versie uit 1984 vervallen.

 

CUR-Aanbeveling 5

Direct naar de online versie

Digitale versie bestellen

Papieren versie bestellen


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.