CUR-Aanbeveling 72: 2011

dinsdag 15 november 2011 3 reacties 2185x gelezen

CUR-Aanbeveling 72:2011 Inspectie en onderzoek

van betonconstructies

Beheer en onderhoud is van groot belang voor de onderhoudsconditie waarin bouwwerken verkeren. Een systematische werkwijze is belangrijk, zeker als er veel bouwwerken moeten worden onderhouden. Om hierop in te spelen, heeft de CUR in 1985 een Leidraad ‘Inspectie van bestaande betonconstructies’ uitgegeven. CUR-onderzoekcommissie B 35 ‘Reparatie en bescherming van beton’ heeft inmiddels veel onderzoek uitgevoerd en ervaring opgedaan. Naar aanleiding hiervan is besloten om de genoemde Leidraad te herzien en uit te brengen als CUR-Aanbeveling.

 

De onderhavige Aanbeveling heeft betrekking op betonconstructies in de operationele fase en de beheersfase. De Aanbeveling geeft procedures, regels en eisen voor het inspecteren en onderzoeken van schade en schadeprocessen aan betonconstructies en voor de daaropvolgende schadediagnose en -prognose. Advisering ten aanzien van te nemen onderhoudsmaatregelen vormt echter geen onderdeel van deze Aanbeveling, evenmin als het uitvoeren van een veiligheidsbeoordeling van constructies met schade.

 

CUR-Aanbeveling 72

- Direct naar de online versie

- Digitale bestand bestellen

- Papieren versie bestellen


Reacties

Reacties

Q. Murre 28/11/2016 13:38

Hoe verhoud zich de CUR aanbeveling 117:2015 zich dan ten opzichte van de CUR Aanbeveling 72?

Ellen - Aeneas Media 24/02/2016 14:44

Hartelijk dank voor uw reactie. CUR-Aanbeveling 72 is in 2011 herzien en nog steeds van kracht.

Hans ten Boom 22/02/2016 15:50

Is de CUR-Aanbeveling 72 met het uitkomen van de CUR-Aanbeveling 117:2015 niet vervallen?

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.