CUR-Aanbeveling 99: 2012

dinsdag 27 november 2012 970x gelezen

CUR-Aanbeveling 99:2012 Strokenvloeren

Strokenvloeren zijn veel toegepaste constructies voor vloeren in de utiliteitsbouw. Dit zijn vloerconstructies die geheel of gedeeltelijk zijn ondersteund door kolommen waarbij in één richting tussen de kolommen dragende, verzwaarde stroken zijn toegepast. Vaak worden deze vloeren met breedplaten in combinatie met een in het werk gestorte constructieve betonlaag uitgevoerd. Omdat de berekening van strokenvloeren niet eenduidig is geregeld, zijn er in de praktijk diverse methoden voor de berekening van strokenvloeren ontstaan. De bouwtoezichten hanteren voor de beoordeling van constructies waarin strokenvloeren zijn toegepast een methode, die in een samenwerking tussen het Centraal Overleg Bouwconstructies (COB) en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) is ontwikkeld. Een aantal ingenieursbureaus heeft eigen rekenmethoden voor de berekening van strokenvloeren ontwikkeld.

 

Deze CUR-Aanbeveling 99 voorziet in de behoefte aan een algemeen bruikbare en voor iedereen toegankelijke methode voor de berekening van strokenvloeren. Om de krachtsverdeling in strokenvloeren te bepalen wordt gebruik gemaakt van een evenwichtsmethode waarbij een strokenvloer geschematiseerd wordt als een stelsel van liggers. Het voordeel hiervan is dat daardoor veelal gebruik kan worden gemaakt van de rekenprogrammatuur die bij veel bedrijven, ingenieursbureaus en bouwtoezichten wordt gebruikt. Indien de constructie aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan de beschreven evenwichtsmethode aanzienlijk worden vereenvoudigd. In deze Aanbeveling zijn tevens aanvullende eisen voor de dimensionering en de detaillering van strokenvloeren opgenomen.

 

Met de publicatie van deze tweede, herziene uitgave, is de eerste uitgave (2005) vervallen.

 

- Direct naar de online versie

- Digitale bestand bestellen

- Papieren versie bestellen


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.