CUR-Aanbeveling over schuimbeton herzien

dinsdag 22 januari 2013 818x gelezen

De tweede, herziene versie van CUR-Aanbeveling 59, ‘Ver­vaar­di­ging en beproeving van schuimbeton’ is verschenen. Deze CUR-Aanbeveling geeft definities, eisen en regels voor de vervaardiging en de beproeving van schuimbeton. De nieuwe versie is inhoudelijk niet gewijzigd, maar nu wel aan­ge­past aan de nieuwe normen op betongebied. CUR-Aanbeveling 59:2012 is zowel online als op papier beschikbaar op www.cementonline.nl en www.cur-aanbevelingen.nl.

Schuimbeton

Schuimbeton is een al dan niet verhard mengsel van cement, water, eventueel toeslagmateriaal en/of vul- en hulpstoffen, waaraan afzonderlijk geproduceerd schuim is toegevoegd. Het materiaal bezit een aantal specifieke mechanische en fysische eigenschappen, die onder meer afhankelijk zijn van de volumieke massa van de schuim­beton­specie en van de te realiseren sterkteklasse. Deze eigenschappen worden nader omschreven in CUR-Aanbeveling 59:2012.

 

Steeds vaker toegepast

Op veel terreinen van de civiele techniek zijn de toe­pas­sings­mogelijkheden van schuimbeton de afgelopen jaren toegenomen, met name voor constructies waarvoor een lage volumieke massa of goede isolatiewaarde nodig is. Recente publicaties over het materiaal, gebaseerd op de ervaring en kennis van producenten, cementindustrie, onderzoekslaboratoria en gebruikers, hebben ertoe bijgedragen dat de kennis van het materiaal breed wordt verspreid. CUR-Aanbeveling 59:2012 voorziet in de behoefte aan een algemeen bruikbare en voor iedereen toegankelijke methode voor de vervaardiging en beproeving van schuimbeton.

 

Verkrijgbaarheid

Het is mogelijk om een digitale (pdf) of een papieren Aanbeveling te kopen. Voor abonnees op Cementonline is de pdf een jaar lang gratis te raadplegen. U kunt ook een abonnement nemen op www.cur-aanbevelingen.nl.


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.