CUR-Aanbevelingen herzien

maandag 21 november 2011 2266x gelezen

Op de Betondag zijn drie herziene CUR-Aanbevelingen gepresenteerd. Het gaat om de Aanbevelingen over colloïdaal beton (18), polypropyleenvezels (42) en inspectie en onderzoek (72).

In CUR-Aanbevelingen wordt veelvuldig verwezen naar normen en vaak worden voor specifieke onderwerpen aanvullende eisen gesteld. Bij CUR-Aanbevelingen op betongebied waren dat vooral de normen voor toeslagmaterialen (NEN 5905), betontechnologie (NEN 5950), de berekening van betonconstructies (NEN 6720) en de uitvoering van betonconstructies (NEN 6722). Met de invoering van Europese normen in Nederland (NEN-EN) worden de oorspronkelijke Nederlandse normen (NEN) ingetrokken. Dit houdt in dat CUR-Aanbevelingen aan de nieuwe normen moeten worden aangepast.

 

Er zijn nu drie Aanbevelingen aangepast, te weten CUR-Aanbeveling 18, 42 en 72. Met de publicatie van deze tweede, herziene versies, zijn de eerste versie van de betreffende Aanbevelingen vervallen.

 

Het proces om tot de herziene uitgaven te komen is begeleid door CUR-voorschriftencommissie 91 ‘Revisie CUR-Aanbevelingen’. VC 91 was als volgt samengesteld:

- prof.ir. C. van Weeren (voorzitter, AVC ‘Beton’)

- dr.ir. H.A.W. Cornelissen (voorzitter NEN/CUR commissie 353 039/VC12 ‘Beton’)

- ir. F.B.J. Gijsbers (voorzitter NEN/CUR-commissie 351 001 09/VC20 ‘TGB Betonconstructies’)

- ing. M.J. van der Vliet (voorzitter a.i. NEN/CUR-commissie 351 085/VC 18 Uitvoering van betonconstructies)

- dr.ir. G. van der Wegen (rapporteur)

- ir. S.N.M. Wijte (rapporteur)

- drs. E. Vega (coördinator).

 

Deze niewe aanbevelingen zijn beschikbaar op www.cementonline.nl en
www.cur-aanbevelingen.nl:

 

- CUR-Aanbeveling 18 - Colloïdaal beton

- CUR-Aanbeveling 42 - Bepaling van de invloed van polypropyleenvezels in beton op de vorming van plastische krimpscheuren

- CUR-Aanbeveling 72 - Inspectie en onderzoek van betonconstructies

 

De komende periode worden nog meer Aanbevelingen herzien. Berichten hierover verschijnen ook op genoemde websites.

 

Lees ook het bericht: Aeneas uitgever van CUR-Aanbevelingen.


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.