CURNET & SBR in kennisalliantie

donderdag 17 november 2011 409x gelezen

CURNET/CUR Bouw & Infra en Stichting Bouwresearch gaan samenwerken op het gebied van funderingen, trillingen en bouwputten. Tijdens de Geotechniekdag op 10 november ondertekenden de beide directeuren, respectievelijk Jaco ter Wal (links op de foto) en Jack de Leeuw daartoe een kennisalliantie.

Het gezamenlijke doel van de partijen is de sectoren GWW en B&U beter te bedienen met kennis op het gebied van funderingen en bouwputten. De kennisalliantie beoogt de huidige samenwerking verder uit te bouwen en beter zichtbaar te maken voor de markt. De samenwerking bestrijkt de hele cirkel van kennisontwikkeling: van onderzoek, via vastleggen in kennisproducten tot uitrol van kennis in de markt. De samenwerking bevordert de efficiëntie en voorkomt dat werk dubbel wordt gedaan. Op termijn biedt de samenwerking de mogelijkheid tot verbreding tot een volwaardig kennisprogramma, waarbij aanhaken van andere kennisinstituten een reële mogelijkheid is.

 

SBR-directeur Jack de Leeuw bij de ondertekening: ‘we werken al samen, maar doen dat in deels verschillende sectoren. Deze kennisalliantie maakt het mogelijk om intensiever te gaan samenwerken en kennisontwikkeling beter vorm te geven. De ontwikkeling en implementatie van kennis wordt hiermee efficiënter geregeld’. Jaco ter Wal van CURNET voegde daar nog aan toe: ‘met deze kennisalliantie spelen we in op de consolidatie die in de kenniswereld aanstaande is. En zoals Aristoteles destijds al stelde: het geheel is meer dan de som der delen!’


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.