Fusie CROW en CURNET gaat niet door

vrijdag 23 september 2011 826x gelezen

Er komt geen fusie tussen CROW en CURNET. Fusiepartner CROW heeft het fusietraject om te komen een nieuw kennisinstituut voor de bouw per direct afgebroken.

Daarmee is het beoogde doel van één kennisinstituut voor de bouw plotseling weer verre toekomstmuziek geworden. Al jaren dringen ministeries en brancheorganisaties aan op het bundelen van bouwkennis. Eind vorig jaar begonnen de onderhandelingen. Beide partijen waren het eens over de meerwaarde van de samenvoeging.

 

CROW geeft als reden om af te haken aan een juridisch advies over de financiele positie van CURNET. "Het besluit om per direct te stoppen met het fusietraject is gebaseerd op de ontstane financiële problemen bij CURNET en de daaraan verbonden juridische consequenties voor CROW", aldus CROW.

 

CURNET betreurt het ten zeerste dat CROW de fusiebesprekingen eenzijdig heeft stopgezet. Naar de mening van CURNET is consolidatie in de kenniswereld een absolute noodzaak om de bouwsector effectief van dienst te kunnen zijn. "De obstakels voor de fusie waren begin 2011 bij beide partijen bekend en zijn oplosbaar", aldus CURNET. "Gedurende de fusiebesprekingen heeft CURNET in haar afwegingen steeds aangestuurd op een snelle fusie. In de laatste weken bleek steeds meer dat binnen CROW de wil om te fuseren om verschillende redenen niet voldoende geborgd was."

Het Bestuur van CURNET beraadt zich over de plotseling ontstane situatie.

 

 

Bron: CURNET / CROW


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.