Leidraad duurzaamheid van beton

donderdag 22 januari 2009 715x gelezen

In de bestaande VBC (NEN 6720) wordt uitgegaan van een ontwerplevensduur van constructies van 50 jaar. In de Eurocode 2, die in aantocht is, komen echter levensduren van 80, 100 jaar of zelfs langer aan de orde.

Hoewel nog niet alles bekend is over de duurzaamheid van beton met betrekking tot chloride-geïnitieerde wapeningscorrosie en alle factoren die hierop van invloed zijn, is in CUR-verband een leidraad opgesteld voor het formuleren van prestatie-eisen voor de duurzaamheid van beton. Uitgangspunt is daarbij het Duracrete model voor de duurzaamheid van beton. Dat resulteert in de Leidraad in tabellen voor de minimale betondekking, afhankelijk van ontwerplevensduur, milieuklasse en bindmiddel.

De publicatie bestaat uit 3 delen: de Leidraad zelf, achtergrondinformatie over o.a. de gehanteerde methoden en onzekerheden in parameters, en een deel waarin testmethoden zijn vermeld, voor zover die niet elders eenduidig zijn vastgelegd. De Leidraad zal op de website van CUR Bouw & Infra worden gepubliceerd (zie www.curbouweninfra.nl).

Met nadruk wordt vermeld dat deze Leidraad niet de definitieve 'norm' is voor het ontwerpen op levensduur. Daarvoor zijn er nog te veel kennisleemten. Wel stelt CUR Bouw & Infra het zeer op prijs om geïnformeerd te worden over praktijkervaringen die met deze Leidraad worden opgedaan. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar erwin.vega@curbouweninfra.nl

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.