NEN 3550-ontwerp in te zien voor commentaar

woensdag 23 mei 2012 851x gelezen

NEN 3550 'Cement volgens NEN-EN 197-1 of NEN-EN 14216, met aanvullende speciale eigenschappen - Definities en eisen' is herzien. Tot 1 augustus 2012 kunt u commentaar op de ontwerpnorm indienen.

Aanleiding voor de herziening was het verschijnen van de herziening van NEN-EN 197-1 'Cement – Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten' in oktober 2011. De in NEN 3550:2006 genoemde 'gewone cementsoorten met een hoge bestandheid tegen sulfaten' zijn hierin opgenomen. Omdat conflicterende onderwerpen niet naast elkaar mogen bestaan, moest NEN 3550 worden aangepast.

 

De ontwerpnorm geeft definities van cement waarvan de kleur bij benadering wit is. Waar relevant zijn ook eisen opgenomen. Het is de bedoeling de norm toe te passen bij gebruik van dit cement als bindmiddel.

 

Commentaar indienen

Tot 1 augustus 2012 kunt u NEN 3550 via de website van NEN inzien en elektronisch commentaar indienen op ontwerp.

 

 

Klik voor meer informatie over NEN 3550.


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.