Nieuw ontwerpmodel voor paalmatrassen

maandag 19 september 2016 594x gelezen

De richtlijn voor ontwerp, beheer en onderhoud van paalmatrassen, bekend als CUR 226, is herzien. Centraal in de nieuwe versie staat een beter ontwerpmodel, het Concentric Arches model, dat beschrijft hoe verticale krachten uit de matras via boogwerking op de palen worden overgedragen. Daarnaast is de oorspronkelijke richtlijn aangepast met informatie en metingen uit de praktijk.

Paalmatrassen bestaan uit een fundering van palen met daarop een gewapende aardebaan. Dit is meestal een verdichte laag granulaat op een of meer lagen geokunststof wapening. Deze draagt de verticale krachten op de ondergrond over via paaldeksels en geheide palen.
De methode is ontwikkeld om bij een weinig draagkrachtige ondergrond een goede oplossing te bieden voor een snelle aanleg van wegen of spoorwegen. De methode zorgt voor relatief weinig overlast en hinder tijdens aanleg en beheer, minder zettingen en onderhoudslasten.  

 

De ‘Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen’ bevat ontwerpregels voor paalmatras, paaldeksels en paalfundering. Daarnaast geeft de publicatie veel rekenvoorbeelden en praktische tips voor de uitvoering. Met de herziene richtlijn beschikken ontwerpers, adviesbureaus, aannemers en beheerders weer over state-of-the-art kennis.

 

Meer informatie

www.sbrcurnet.nl

 

Lees ook het Cement-rtikel over de toepassing van paalmatrassen bij OV SAAL.


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.