Nieuwe CUR-Aanbeveling over AEC-granulaat

woensdag 31 oktober 2012 777x gelezen

Vanaf heden is er een nieuwe CUR-Aan­be­ve­ling beschikbaar: ‘AEC-gra­nu­laat als toeslagmateriaal voor beton’. Deze CUR-Aanbeveling 116 verschaft gebruikers van AEC-granulaat informatie over de consequenties van gedeeltelijke vervanging van traditioneel toeslagmateriaal door AEC-granulaat. De CUR-Aanbeveling is zowel online als op papier beschikbaar via www.cur-aanbevelingen.nl.

AEC-granulaat

De bodemas die traditioneel vrijkomt bij afval­ener­gie­cen­tra­les (AEC, voorheen AVI) kan door een bewerking geschikt worden ge­maakt voor de ongebonden toepassing in grond- en we­gen­bouw­kundige werken (AEC-bodemas). Door aanvullende bewerking kan deze AEC-bodemas geschikt worden ge­maakt voor toepassing als toeslagmateriaal voor beton (AEC-granulaat). CUR-Aanbeveling 116 bevat aanvullende regels op basis waarvan AEC-granulaat kan worden toe­ge­past als gedeeltelijke vervanging van grind of als ge­deel­te­lijke vervanging van zand én grind in niet-voor­ge­span­nen beton.

 

Achtergrondrapport

CUR-Aanbeveling 116 is gebaseerd op onderzoek naar betontechnologische, constructieve en duur­zaam­heids­as­pec­ten van beton met AEC-granulaat. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in CUR-rapport 234 ‘AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton’.

 

Meer informatie over:

- CUR-Aanbeveling 116

- CUR-rapport 234

- CUR-pakket ‘AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton'


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.