Nieuwe CUR-Aanbeveling voor betonreparatie

donderdag 22 oktober 2015 1578x gelezen

Deze week is CUR-Aanbeveling 118:2015 ‘Specialistische instandhoudingstechnieken – repareren van beton’ verschenen. Deze nieuwe Aanbeveling vervangt de CUR-Aanbevelingen 53, 54 en 55. Een belangrijke stap, want CUR-Aanbeveling 118:2015 biedt een vernieuwende visie op betonreparatie. Dat heeft gevolgen voor de Nederlandse betonreparatiesector.

In CUR-Aanbeveling 118:2015 wordt een geheel andere weg ingeslagen als het gaat om het beschrijven van betonherstel. Een belangrijke nieuwe stap is bijvoorbeeld het indelen van reparaties in drie klassen: esthetische, technische en constructieve betonreparatie. Dit onderscheid is van belang voor opdrachtgevers, adviseurs en het uitvoerend bedrijf. Deze indeling stelt bijzondere eisen aan het onderzoek, de bestekfase/contractfase en de uitvoering daarvan. Verder krijgt het denken in risico’s ook de nodige aandacht door de gestelde eisen aan zowel de betonreparaties als het betonreparatiebedrijf.

 

De CUR-Aanbeveling in de markt
CUR-Aanbeveling 118:2015 ‘Specialistische instand­hou­dings­tech­nieken – repareren van beton’ vormt de verbindende schakel tussen de Nederlandse praktijk en de Europese normserie 1504. De omvangrijke normenserie NEN-EN 1504 bestaat ruim tien jaar, maar wordt tot op heden beperkt gebruikt. Dit komt voornamelijk door de complexiteit en de plaats die CUR-Aanbevelingen 53, 54 en 55 innamen in de Nederlandse praktijk. De drie Aanbevelingen waren op punten gedateerd en behoefden aanpassing. De nieuwe CUR-Aanbeveling 118:2015 verbindt nationale regelingen met internationale afspraken. Ingegaan wordt op de onderwerpen die aan bod komen in de normserie NEN-EN 1504 en de cruciale raakvlakken met het onderwerp.

 

Gevolgen voor certificatieregelingen
CUR-Aanbeveling 118:2015 heeft verder invloed op de bestaande BRL 3201, die ook wordt aangepast. Het denken in gevolgen betekent ook aandacht voor borging van het proces. Veel bedrijven zijn gecertificeerd op basis van BRL 3201 ‘Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies’ en onderliggende uitvoeringsrichtlijnen. De nieuwe CUR-Aanbeveling zal ook gevolgen hebben voor deze certificatieregelingen. Op basis van gevolgklassen wordt een relatie gelegd met bijvoorbeeld de noodzakelijke keuring en controle en de kwalificatie van het uitvoerend bedrijf. Ook eisen aan het uitgevoerde werk zijn gekoppeld aan de gevolgen die falen van de reparatie heeft.

 

Online beschikbaar

CUR-Aanbeveling 118:2015 is als digitale versie te bestellen, als papieren versie te bestellen en voor CUR-Aanbevelingen-abonnees direct online te raadplegen en downloaden.


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.