Nieuwe CUR-Aanbeveling voor onderhoud van kunstwerken

dinsdag 7 april 2015 944x gelezen

Afgelopen week is CUR-Aanbeveling 117:2015 verschenen. In deze nieuwe CUR-Aanbeveling zijn eenduidige afspraken vastgelegd voor inspectie en advies van civieltechnische kunstwerken. CUR-Aanbeveling 117:2015 geeft procedures, regels en eisen voor het inspecteren en onderzoeken van schade en schadeprocessen aan betonconstructies en voor de daaropvolgende schadediagnose en -prognose.
Inspectie en advies van kunstwerken

CUR-Aanbeveling 117:2015 kan beschouwd worden als uitbreiding op CUR-Aanbeveling 72:2011 voor inspectie en onder­houd van beton­con­struc­ties. Advisering over te nemen onderhoudsmaatregelen vormde namelijk géén onder­deel van die Aanbeveling, evenmin als het uitvoeren van een veilig­heids­be­oor­de­ling van constructies met schade. Dit gaf vaak ondui­de­lijk­heden bij opdrachtgevers en opdracht­nemers. Hierdoor ontstond steeds meer de behoefte aan uniformiteit en een­dui­dig­heid op het vlak van te volgen proce­dures; regels en eisen aan de uit te voeren werk­zaam­heden, het doel en het minimale niveau van de rapportage. In de Aanbeveling is ook een start ge­maakt met recente ontwikkelingen, zoals risicogestuurd beheer en onder­houd.

 

Bij CUR-Aanbeveling 117:2015 behoort ook een aantal specifieke handboeken voor verschillende materialen, die later in het jaar zullen verschijnen. Enkele bijlagen zijn al als pdf te downloaden.

 

Direct bekijken of bestellen

Meer informatie: CUR-Aanbeveling 117:2015


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.