NTA geeft richtlijnen voor hoogbouw

woensdag 7 november 2012 1481x gelezen

NEN heeft de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 4614 ‘Hoogbouw’ gepubliceerd. Hiermee zijn er nu richtlijnen voor gebouwen hoger dan 70 m. In de geldende normen staan immers geen speciefieke regels voor hoogbow, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid.

Bij recent in Nederland gerealiseerde hoogbouwprojecten blijkt dat de regelgeving en de bouwnormen niet altijd goed toegesneden zijn op hoogbouwspecifieke aspecten. Daarom zijn bouwmaatschappijen, institutionele beleggers, architecten, adviseurs, installatiebedrijven en andere betrokken partijen gezamenlijk begonnen pragmatische oplossingen uit te werken in een Nederlands Technische Afspraak (NTA). Dit is eind 2005 vastgelegd in het Nationaal Convenant Hoogbouw. Met de presentatie van NTA 4614 eind oktober, is het convenant beëindigd.

 

Het document wordt als zes losstaande delen uitgebracht:

NTA 4614-1 'Algemeen'

NTA 4614-2 'Evacuatie van hoogbouw met liften en brandtrappen'

NTA 4614-3 'Constructieve Veiligheid'

NTA 4614-4 'Liftinstallaties'

NTA 4614-5 'Gevels en gevelonderhoud'

NTA 4615-6 'Gebouwgebonden installaties'

 

De NTA bundelt de in de markt opgebouwde kennis voor hoogbouw uit de periode vanaf 2008. Uiteraard zal de technische kennis met betrekking tot de realisatie van hoogbouw zich verder ontwikkelen. Onderdelen van deze NTA zijn gebaseerd op diepgaand onderzoek en brede discussie en kunnen daarom in de toekomst als brondocument voor nieuwe NEN-normen of herzieningen hiervan worden gebruikt. Ook geven bepaalde onderdelen goede technische oplossingen voor hun specifieke aandachtsgebied. Met deze oplossingen wordt de komende drie jaar nog ervaring opgedaan. Als laatste kunnen enkele onderdelen worden onderscheiden die de aandachtspunten aangeven die van belang zijn voor de realisatie van een goed en commercieel aantrekkelijk hoogbouwtraject, maar die nog onvoldoende aanknopingspunten bieden om te worden doorontwikkeld naar NEN-normen.

De ontwerp NTA is op de website van het Convenant Hoogbouw voor een breed, betrokken publiek voor commentaar uitgezet. Hiermee zijn technisch inhoudelijke aspecten binnen de organisatie van het Convenant Hoogbouw in consensus tot stand gekomen.

 

Meer informatie: www.nen.nl


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.