Ontwerptool helpt bij terugdringen CO2-uitstoot

woensdag 23 maart 2016 1 reactie 390x gelezen

De CUR-Ontwerptool ‘Groen beton’ maakt het mogelijk om zelf via internet het milieuprofiel bij het ontwerpen van mengselsamenstellingen en de verwerking ervan tot betonmortel en betonproducten te bepalen. De ontwerptool kan daarmee bijdragen aan het terugdringen van de milieubelasting van beton. De cement- en betonsector heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het tot stand komen van deze ontwerptool.

Milieuprofiel

De CUR-Ontwerptool bevat een handleiding die de gebruiker stap voor stap via diverse schermen begeleidt bij het invullen van de tool met specifieke gegevens, zoals mengselontwerp, transport, (constructief) ontwerp en uitvoering. Factoren die in belangrijke mate bijdragen aan het milieuprofiel worden zo zichtbaar. Vervolgens kunnen alternatieven worden bepaald en doorgerekend. Op die manier kan een milieuprofiel van een specifiek betonmengsel of -product worden geoptimaliseerd. Wie met deze webbased tool een milieuprofiel heeft bepaald, kan vervolgens verschillende resultaten met elkaar vergelijken en automatisch rapporten genereren.

 

Rekenregels

De tool, ontwikkeld door SGS INTRON, volgt de levenscyclusanalyse- of LCA-benadering. Deze is gebaseerd op de eisen en richtlijnen uit de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW Werken, het SBK toetsingsprotocol, gegevens uit de Nationale Milieudatabase en natuurlijk basis LCA normen zoals NEN-EN 15804, ISO 14040 en ISO 14044. De CUR-Ontwerptool is beoordeeld en goedgekeurd door IVAM.

 

Kosten

De tool is te bestellen via SBRCURnet: www.sbrcurnet.nl/ontwerptoolgroenbeton. De kosten voor aanschaf zijn eenmalig € 450. Bij aankoop van de tool door een bedrijf kunnen maximaal vijf medewerkers hiervan gebruikmaken, die ieder een eigen inlogcode ontvangen. Bij de tool is ook een Methodologierapport beschikbaar, dat nodig is om een te reviewen versie van het milieuprofiel te kunnen maken en voor € 25 besteld kan worden op www.sbrcurnet.nl/methodologie.


Reacties

Reacties

Michael van Nielen 05/01/2018 20:36

Kan het kloppen dat de link naar de ontwerptool niet meer werkt? Ik wil deze tool gaan gebruiken bij mijn constructie lessen voor de opleiding civiele techniek aan de Avans Hogeschool.

Alvast bedankt voor u reactie.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
















Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.