Preadvies alternatieve grondstoffen in beton

woensdag 27 augustus 2014 659x gelezen

De werkzaamheden van een preadviescommissie van SBRCURnet, over de invloed van toepassing van alternatieve grondstoffen op de betrouwbaarheid en levensduur van beton, zijn recent afgerond. De resultaten zijn als kennispaper beschikbaar op www.sbrcurnet.nl.

De verwachting is dat in de nabije toekomst steeds vaker nieuwe alternatieve (niet-gangbare) grondstoffen voor de productie van beton en betonproducten worden aangeboden en toegepast. Dat geldt zowel voor bindmiddelen als toeslagmaterialen. Bovendien worden grenzen opgezocht wat de betonsamenstelling betreft, met name om de milieudruk van beton en betonproducten te verlagen, en om beton en betonproducten tegen een lagere kostprijs te kunnen aanbieden.

 

De vraag is hoe voldoende duurzaam én betrouwbaar kan worden gebouwd met beton dat is vervaardigd met alternatieve grondstoffen. Deze vraag is onder meer aan de orde geweest bij het opstellen van CUR-Aanbeveling 116 en ook in de Voorschriftencommissies VC12 (betontechnologie) en VC20 (constructieve regelgeving).

Bovendien heeft SBRCURnet een preadviescommissie 1867 ingesteld onder de naam ”Duurzame én betrouwbare betonconstructies: een (pre)advies over de toepassing van alternatieve grondstoffen in beton”. Deze commissie is een resultaat van het samenvoegen van een initiatief van Rijkswaterstaat op dit gebied (toepassing van alternatieve toeslagmaterialen in beton) én de intentie van het Cement&BetonCentrum om de duurzaamheid van betonconstructies in aanbevelingen en richtlijnen vast te leggen.

 

De werkzaamheden van fase 1 van dit project (preadvies) zijn recent afgerond. Binnenkort start fase 2.

Dit najaar zal er in Cement een artikel verschijnen over de bevindingen van de commissie.

  

Bron: SBRCURnet


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.