Nieuwe versie CUR-Aanbeveling 99:2012 ‘Strokenvloeren’ verschenen

maandag 3 december 2012 485x gelezen

BOXTEL, maandag 3 december 2012 – Afgelopen donderdag is de nieuwe uitgave van CUR-Aan­be­ve­ling 99, ‘Strokenvloeren – Aanvullende eisen en bepalingsmethoden bij NEN-EN 1992-1-1’, verschenen. Deze CUR-Aanbeveling voorziet in de behoefte aan een algemeen bruikbare en toegankelijke methode voor de berekening van strokenvloeren. De nieuwe versie is inhoudelijk niet gewijzigd; vooral de verwijzingen naar regels in de normen zijn aangepast. CUR-Aanbeveling 99:2012 is zowel online als op papier beschikbaar via www.cur-aanbevelingen.nl en doet de eerste uitgave uit 2005 vervallen.

Strokenvloeren

Strokenvloeren zijn veel toegepaste constructies voor vloeren in de utiliteitsbouw. Het zijn vloerconstructies die geheel of gedeeltelijk zijn ondersteund door kolommen waarbij in één richting tussen de kolommen dragende, verzwaarde stroken zijn toegepast. Vaak worden deze vloeren met breedplaten in combinatie met een in het werk gestorte constructieve betonlaag uitgevoerd. Omdat de berekening van strokenvloeren niet eenduidig is geregeld, zijn er in de praktijk diverse methoden voor de berekening van strokenvloeren ontstaan.

 

Evenwichtsmethode

Deze CUR-Aanbeveling 99:2012 voorziet in de behoefte aan een algemeen bruikbare en voor iedereen toegankelijke methode voor de berekening van strokenvloeren. Om de krachtsverdeling in strokenvloeren te bepalen wordt gebruik gemaakt van een evenwichtsmethode waarbij een strokenvloer geschematiseerd wordt als een stelsel van liggers. Het voordeel hiervan is dat daardoor veelal gebruik kan worden gemaakt van de rekenprogrammatuur die bij veel bedrijven, ingenieursbureaus en bouwtoezichten wordt gebruikt. Indien de constructie aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan de beschreven evenwichtsmethode aanzienlijk worden vereenvoudigd. In deze Aanbeveling zijn tevens aanvullende eisen voor de dimensionering en de detaillering van strokenvloeren opgenomen.

 

Bekijk meer informatie over CUR-Aanbeveling 99:2012 of ga direct naar de online versie.

 

CUR-Aanbevelingen

CUR-Aanbevelingen geven marktpartijen de mogelijkheid om af te spreken hoe om te gaan met de toepassing van een bepaald materiaal. De documenten voorzien in de behoefte aan spelregels om praktijkervaring op te kunnen doen met nieuwe materialen of technieken. Een CUR-Aanbeveling kent een vast omschreven onderwerp en toepassingsgebied, waardoor het gebruik tot bepaalde toepassingen kan worden beperkt. CUR-Aanbevelingen worden sinds 2011 in opdracht van CUR uitgegeven door Uitgeverij Æneas. Het is mogelijk om een losse Aanbeveling te kopen in pdf of print of om een abonnement op alle Aanbevelingen af te sluiten op www.cur-aanbevelingen.nl. Voor abonnees op Cement online zijn de Aanbevelingen gratis toegankelijk op www.cementonline.nl.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.