Schoon beton of betonarchitectuur

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

dinsdag 22 maart 2011 Cement 2011/2 2766x gelezen

Schoon beton gaat over de schoonheid of, zo u wilt, over de fraaiheid van betonconstructies in gebouwen, aan gevels of bij bruggen. In Duitsland spreekt men over Sichtbeton, in België over architectuurbeton. Eigenlijk gaat het dus over Betonarchitectuur. In deze uitgave van Cement gaat het over de schoonheid van betonconstructies. Nu eens niet de inwendige, niet zichtbare ‘schoonheid’ van de krachten en spanningen in constructies, maar de uitwendige schoonheid van de betonoppervlakken.

 

Bekijk CUR-Aanbeveling 100 - Schoon beton.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Pagina 5
  • Pagina 6
  • Pagina 7

Links in dit artikel

Pagina 1

thema
Betonarchitectuur of schoon beton?220114
thema
prachtige resultaten die elders in Nederland of in het buiten-
land worden bereikt. Hoe is het daar wel gelukt en waarom is
het bij ons vaak ...
thema Betonarchitectuur of schoon beton?220114 thema prachtige resultaten die elders in Nederland of in het buiten- land worden bereikt. Hoe is het daar wel gelukt en waarom is het bij ons vaak moeizamer? In deze korte inleiding worden enkele aanbevelingen gegeven om te komen tot een goed esthe- tische resultaat bij de betonoppervlakken. Stilgestaan wordt bij de ontwikkelingen rond CUR-Aanbeveling 100, Schoon beton. In enkele kaders worden succesvolle projecten genoemd. Samen met de beschreven projecten elders in deze uitgave tonen ze aan hoe indrukwekkend het samenspel is van beton en architectuur. Het zijn de oppervlakken waarmee constructies zich tonen aan de beschouwer. Vaak is die beschouwer een leek. Hij of zij kijkt met bewondering naar de oppervlaktestructuur of kleur van bouwwerken, zich niet realiserend dat het van beton is gemaakt. Het kan ook zijn dat de oppervlaktekwaliteit aanlei- ding is voor kritische opmerkingen over de (grijze) kleur of over storende aftekeningen. Ontwerpers (architecten en constructeurs) en uitvoerders (aannemers en producenten) van betonconstructies waaraan esthetische eisen zijn gesteld, realiseren zich dat het een complexe materie kan zijn om tot optimale resultaten te komen. Gelukkig echter zijn zij ook vaak geprikkeld door de Schoon beton of Schoon beton gaat over de schoonheid of, zo u wilt, over de fraaiheid van betonconstructies in gebouwen, aan gevels of bij bruggen. In Duitsland spreekt men over Sichtbeton, in Belgi? over architectuurbeton. Eigenlijk gaat het dus over Betonarchitectuur. In deze uitgave van Cement gaat het over de schoonheid van betonconstructies. Nu eens niet de inwendige, niet zichtbare `schoonheid' van de krachten en spanningen in constructies, maar de uitwendige schoon- heid van de betonoppervlakken. Ontwerpers en uitvoerders worden geprikkeld door de prachtige resultaten van schoon beton 1 ) J.H.M. Oude Kempers is na zijn loopbaan bij ABT nog actief als adviseur. Hij is voorzitter van CUR-commissie V93 die belast is met de herzie- ning van CUR-Aanbeveling 100 Schoon Beton.

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.