Schoonbeton - specificatie, uitvoering en beoordeling van betonoppervlakken waaraan esthetische eisen worden gesteld.

3026x gelezen 1 reactie

Tweede, herziene versie, november 2013.

In juni 2004 verscheen CUR-Aanbeveling 100 met daarin criteria voor het specificeren en beoordelen van schoonbeton. Van schoonbeton is sprake als aan het betonoppervlak hoge esthetische eisen worden gesteld, bijvoorbeeld hoger dan de standaardklasse zoals vastgelegd in NEN 8760. De esthetische kwaliteit van beton wordt zowel in de ontwerpfase als uitvoeringsfase door veel aspecten bepaald. Dus voorafgaand aan de uitvoering moeten al beslissingen worden genomen en keuzen worden gemaakt.

Het is van groot belang om vooraf heldere afspraken te maken over welk resultaat wordt verlangd en welke afwijkingen acceptabel zijn. Dit vereist een duidelijk kader waarin de te benoemen beoordelingsaspecten voor schoonbeton en de bijbehorende eisen eenduidig zijn vermeld. Deze CUR-Aanbeveling 100 geeft hieraan invulling.

Prijs

€ 75,00 (excl. btw)

Bestel het digitale pakket hieronder:

Reacties

Reacties

Sjef van Ham 18/10/2017 14:58

graag zsm leveren

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Uw reactie wordt getoond na verificatie.

CUR-Aanbevelingen abonnement

Met een lidmaatschap op de CUR-Aanbevelingen heeft u voor € 206,- per jaar exclusieve toegang tot alle van kracht zijnde CUR-Aanbevelingen in het online archief op www.CUR-Aanbevelingen.nl

 

Bestel direct een lidmaatschap.

CUR-aanbevelingen is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.cur-aanbevelingen.nl - alle rechten voorbehouden.