CUR-Aanbeveling 116:2017
AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton

artikel

Herziene uitgave december 2017

De bodemas die traditioneel vrijkomt bij afvalenergiecentrales (AEC), voorheen genaamd afvalverbrandingsinstallaties (AVI), kan door een bewerking geschikt worden gemaakt voor de ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken (AEC-bodemas). Door aanvullende bewerking kan deze AEC-bodemas geschikt worden gemaakt voor toepassing als toeslagmateriaal voor beton (AEC-granulaat). Om de gebruikers van AEC-granulaat de gewenste informatie te verschaffen over de consequenties van gedeeltelijke vervanging van traditioneel toeslagmateriaal door AEC-granulaat is onder verantwoordelijkheid van CUR-voorschriftencommissie 89 ‘AEC-granulaat in beton’ onderzoek hiernaar uitgevoerd.

Bij de aanvang van dit onderzoek bestond met name interesse in gedeeltelijke vervanging van grind en gedeeltelijke vervanging van zand + grind, hetgeen de opzet van het uitgevoerde onderzoek heeft bepaald. Daarom heeft alleen (gedeeltelijke) zandvervanging door AEC-granulaat onvoldoende aandacht gekregen om regelgeving hiervoor op te stellen.

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar betontechnologische, constructieve en duurzaamheidsaspecten zijn weergegeven in CUR-rapport 234 ‘AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton’. Dit achtergrondrapport heeft gediend als basis voor de door CUR-voorschriftencommissie 89 opgestelde aanvullende regelgeving in deze CUR-Aanbeveling. Er heeft nog geen praktijktoets plaatsgevonden van de verkregen resultaten uit voornoemd laboratoriumonderzoek.

In bijlage B is een procedure opgenomen waarmee kan worden beoordeeld of een AEC-granulaat dat niet (volledig) past binnen de in deze CUR-Aanbeveling gestelde eisen toch geschikt is voor de beoogde toepassing. Resultaten van dergelijk onderzoek kunnen aanleiding zijn om de geformuleerde eisen in deze CUR-Aanbeveling te herzien.

CUR-Aanbeveling 116 is gebaseerd op CUR-rapport 234.

Ga naar CUR-rapport 234

Lees ook het Cementartikel AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2024 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren