CUR-Aanbeveling 008
Duurzaamheid van betonnen poeren in tuinbouwkassen

do 12 juli 2018
artikel

In de laatste jaren is het duidelijk geworden dat in tuinbouwkassen, waar voedingsoplossingen de grond indringen, betonnen poeren op ruime schaal zijn aangetast. Op verzoek van het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) is in 1984 door CUR-VB de preadviescommissie PB 36 'Aantasting van betonnen kaspoeren' ingesteld. Door deze preadviescommissie is onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van deze schade. De resultaten hiervan zijn neergelegd in CUR-VB-rapport 85-2 'Aantasting van betonnen poeren in tuinbouwkassen' . In dit rapport wordt geconcludeerd dat twee aantastingmechanismen een rol spelen, te weten: -omzetting van cementerende verbindingen van het verharde cement tot verbindingen zonder samenhang; -vorming van expansieve zouten die soms tot scheurvorming leiden. De aantasting geschiedt ten gevolge van op zuiging door de kaspoer van voedingsoplossingen die in de grond zijn ingedrongen. De oplossingen worden door capillaire in het beton naar de zone rond het maaiveldniveau getransporteerd. Hier verdampt het water en blijven de zouten uit de voedingsoplossing achter. De voor het beton hogezoutbelasting die hierdoor ontstaat, veroorzaakt de schade aan de kaspoer. In tegenstelling tot portlandcement blijkt hoogovencement nauwelijks gevoelig te zijn voor dit type van aantasting. De bevindingen van voornoemd onderzoek zijn voor CUR-VB aanleiding geweest om een aanbeveling ten aanzien van de duurzaamheid van betonnen poeren in tuinbouwkassen op te stellen. Een betonnen poer bestaat in het algemeen uit een vooraf vervaardigde paal die in een in het werk gestorte fundering (prop) wordt gesteld. Ook is het mogelijk de paal en de fundering, al dan niet als een geheel vooraf te vervaardigen. In deze aanbeveling is voor de nieuw te vervaardigen poeren, op basis van de agressiviteit van het milieu, het productieproces en de mogelijkheden tot controle van de kwaliteit van het gerede product een aantal eisen geformuleerd. Voor preventie en reparatie van schade bij bestaande kaspoeren wordt verwezen naar CURVB- rapport 85-2 en naar een publicatie van ir.H.Meinders van het Consulentschap voor de Tuinbouw, 'Aantasting van prefab kasfunderingspalen'. Deze aanbeveling wordt tevens gesteund door voorschriftencommissie 12 'Beton'.

Bekijk deze aanbeveling in de shop

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren