CROW-CUR Aanbeveling 018:2020
Colloïdaal beton

artikel

Herziene uitgave december 2020
Colloïdaal beton onderscheidt zich van andere betonsoorten doordat het in de plastische fase een taai-kleverige samenhang heeft, een langduriger vloeigedrag vertoont en zich zelfverdichtend gedraagt.

Deze eigenschappen worden verkregen door een colloïdale hulpstof toe te voegen aan een daarvoor geschikte betonsamenstelling.

Door de taai-kleverige samenhang van de colloïdale betonspecie (met open dan wel gesloten structuur) is deze goed bestand tegen uitspoeling door water.

Door deze eigenschap kan colloïdaal beton worden toegepast in al of niet gewapend onderwaterbeton, voor het penetreren van in breuksteen uitgevoerde oeververdediging, het overlagen van dijkbekledingen, alsmede voor het vervaardigen van een homogeen beton met open structuur. Het toepassen in deze situaties van colloïdaal beton heeft met name als doel het uitspoelen van de betonspecie tijdens het storten en verharden te voorkomen.

Het speciale karakter van deze betonsoort vraagt een specifieke benadering van mengselontwerp en kwaliteitscontrole. Omdat daarin in de bestaande betonvoorschriften niet wordt voorzien, zijn aanvullende regels vastgelegd in deze CUR-aanbeveling.

De eerste versie (1990) hiervan is vervallen, evenals de tweede, herziene versie (2011). Intussen hebben we de derde, herziene versie (2020). Met de publicatie hiervan zijn de vorige versies vervallen. Deze herziene uitgave is wederom aangepast aan de vigerende normen.

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

Andris - Mr. 11 mei 2022 09:49

Good morning! I filled today and my college (elvita.riekstina@lnk-industries.lv) filled yesterday the form for purchasing CROW-CUR Aanbeveling 018:2020 Colloïdaal beton electronic version. My college (even today) has not received an e-mail that an invoice is going to be prepared. What are the terms for preparing the invoice and sending via e-mail. My company would like to receive the CROW-CUR Aanbeveling 018:2020 Colloïdaal beton as soon as possible. Is it possible to receive the CROW-CUR Aanbeveling 018:2020 Colloïdaal beton in english? Andris

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2024 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren