CUR-aanbeveling 035
Bepaling van de buigtreksterkte, De buigtaaiheid en de equivalente Buigtreksterkte van staalvezelbeton

artikel

In overleg met onder andere het Bedrijfschap STS,STUVO,NNI en een aantal staalvezelleveranciers en staalvezelverwerkende bedrijven is door CUR het project: 'Bedrijfsvloeren van beton' geïnitieerd. Hiermee wordt door de CUR beoogd de geconstateerde kennislacunes op te heffen op het gebied van ontwerp, uitvoering en technologie van op staal gefundeerde bedrijfsvloeren van beton, met het uiteindelijke doel een bijdrage te leveren aan een verbetering van de bestaande praktijk, die nog steeds wordt gekenmerkt door veelvuldig voorkomende schadegevallen. Van dit project maken deel uit onderzoekcommissies B 58 'Staalvezelbeton' en C87 'Elastisch ondersteunde bedrijfsvloeren van beton' en voorschriftencommissie 30/NNI-normcommissie 353 56 'Monoliet afgewerkte betonvloeren'. Onderzoekcommissie B 58 'Staalvezelbeton' had tot taak het in een CUR-Aanbeveling vastleggen van een representatieve en reproduceerbare beproevingsmethode ter bepaling van de materiaaleigenschappen van staalvezelbeton, te weten de buigtreksterkte en de buigtaaiheid. Op grond van de opgestelde beproevingsmethode is onderzoek uitgevoerd op balkjes van staalvezelbeton. In deze balkjes is het merendeel van de in ons land verkrijgbare staalvezeltypen verwerkt.

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2021 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren